تحقیق درباره خانواده درماني متمركز بر راه حل ام آر آي

تحقیق,خانواده درمانی,راه حل ام آر آی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق درباره خانواده درماني متمركز بر راه حل ام آر آي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 84 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فایل و اطمینان از خرید، مطالب چند صفحه آورده شده است. با مطالعه این بخش با اطمینان بیشتر خرید کنید.

لینک دانلود پایین صفحه

خانواده درماني تعامل نگر MRI :

مؤسسه MRI در سال 1959 توسط دان جكسون و در ابتدا با گروه كوچكي از جمله ويرجينيا ستير مددكار و جواز ريسكين[1] روانپزشك تأسيس شد؛ اين مؤسسه دركنار«طرح بيتسون» قرار داشت و بودجة مالي آنها به منظور بررسي افراد مبتلا به اسكيزوفرني و خانواده هايشان تأمين مي شد. هنگامي كه گروه بيتسون به كوشش هاي پژوهشي خود در سال 1962 پايان داد،؛ هيلي، ويكلند و براي مدت كوتاهي خود بيتسون در قالب همكار پژوهشگر، همراه با كساني نظير پال واتزلاويك وآرتوربودين روانشناس و ريچارد فيش روانپزشك به MRI پيوستند. تعدادي از ساير خانواده درمانگران برجسته نظيرجان بل، كارلوس اسلاتسكي، كلومدانس[2]، و استيو دوشازر[3] در برهه اي از زمان به MRI ملحق شدند.

اولين نتايج پژوهشي در MRI به اين شناخت انجاميدكه نشانه هاي فردي، بيانگر بدكاري نظام خانواده است و اينكه اين نشانه ها فقط درصورتي تداوم مي يابندكه نظام خانواده آنها را حفظ كنند.

گروه MRI با اخذ اين نتيجه گيري كه نشانه هاي بيماري اغلب در اثر برخورد نامناسب خانواده با مشكلات وگرفتاري هاي روزمره يا اداره و هدايت نادرست انتقال هاي زندگي

به وجود مي آيد، سرانجام مجموعه اي از مداخلات كوتاه مدت، اختصاصي و نشانه مدار[4] ابداع كردندكه براي حل مشكل به كارگرفته مي شد. در اثر اين مساعي،« مركز درمان كوتاه مدت MRI » به مديريت فيش در سال 1967 گشايش يافت.

مراحل تدوين الگوي ( پارادايم ) پيام رساني:‌

اواخر دهة 1960 وكمي بعد از مرگ جكسون در سال 1968، شالودة نظري رويكرد پيام رساني تعامل نگربه خانواده شكل گرفت، اين رويكرد عمدتا مبتني برآرايي بودكه از نظرية اطلاعات به دست آمده بود. اين پژوهشگران از افراد مبتلا به اسكيزوفرني و خانواده هاي آنها فراتر رفتند و تمام كوشش هاي خود را روي كل الگوهاي تعاملي خانواده متمركزكردند تا بتوانند دريابندكه الگوهاي پيام رساني نادرست چطور مي تواند به بد كاري خانواده بينجامد.

كتاب اصول عملي پيام رساني در انسان(1967) نوشتة واتزلاويك، بيوين[5] و جكسون يكي از كتاب هاي كلاسيك پيشگام درحوزة پيام رساني است كه توجه خانواده درمانگران را به ضرورت بررسي همزمان سه بعد جلب مي كند:

معناشناسي: (وضوح معنا و مفهوم بين چيزي كه گفته و شنيده مي شود).

نحو: ( الگو و همچنين شيوه يا سبكي كه براساس آن، اطلاعات منتقل مي شود) و

كاربرد شناسي : ( اثرات يا پيامدهاي مفاهيم قواعد خانوادگي، تعادل خانواده، بده بستان زناشويي[6]، اصل حشوِ كه براساس آن، خانواده مطابق دامنة محدودي از زنجيره هاي رفتاري تعامل مي كند)، تأكيد يا نقطه گذاري، روابط متقارن ومكمل و عليت حلقوي، همگي زاييدة تفكر خلاق پژوهشگران MRI بوده اند.

تمامي رفتارها نوعي پيام رساني هستند

از نظر نظريه پردازان تبادل پيام / تعامل نگر، كل رفتار نوعي تبادل پيام است ( واتزلاويك بيوين وجكسون، 1967). درست همانطوركه آدمي نمي تواند رفتار نكند، قادر نيست كه تبادل پيام نداشته باشد.

زني كه از اين موضوع شكايت مي كندكه همسرش« از حرف زدن با او خودداري مي كند»‌ و درمقابل، تمام طول شب به تلويزيون خيره مي شود، فقط به ناتواني همسرش در صحبت با وي (سطح كلامي) اشاره كرده است.

در سطح غيركلامي، اين خانم يك پيام بلند وواضح دريافت مي كند دال براين كه همسرش او را طرد مي كند، خودش را كنارمي كشد، از دستش عصباني يا ملول است، مي خواهد از او فاصله بگيرد وغيره . . .

پس تبادل پيام علاوه برمحتواي چيزي كه بيان شده است، مي تواند در سطوح مختلف- حركات بيانگر، زبان بدن، آهنگ صدا، وضعيت بدن، شدت ، ظاهر شود.

غالبا امكان داردكه گيرندة پيام سردرگم شود به ويژه هنگامي كه بين شنيده ها و حالت صدا يا چهرة گوينده تناقض وجود داشته باشد. يك پيام دوپهلو ( پيامي كه بن بست دو سويه ايجاد مي كند) شكل مخربي از پيام رساني متناقض است.

يك پيام زماني دو پهلوست كه يكي از طرفين، به خصوص فردي كه در موضع قدرت قرار دارد، به آن ديگري دستوري بدهدكه همزمان حاوي دو سطح پيام يا تقاضاست.