جزوه بسیار عالی حفاظت موتورهای الکتریکی

جزوه بسیار عالی حفاظت موتورهای الکتریکی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه بسیار عالی حفاظت موتورهای الکتریکی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پس از تولید و توسعه و گسترش محصولات الکتریکی در کشور های صنعتی و پیشرفت و عرضه آن محصولات به سایر کشور مشکلاتی از قبیل عدم هماهنگی و رعایت اصول طراحی برای مصرف کننده ها به وجود امده است بر این اساس کمیسیونی متشکل از کشور ها و شرکت های سازنده و تولید کننده تشکیل شد و قرار داد کردند ک کلیه علائم وسمبل های الکتریکی در نقشه ها و طرح ها و سمبل ها و هم چنین ابعاد و اندازه ی تجهیزات برر اساس الگو و استاندارد خاصی انجام میشد این کمیسیون به نام کمیسیون بین المللی الکترونیک و امروزه کلیه کشور های صنعتی از این استاندارد استفاده می کنند.

و...

شامل 25 صفحه pdf