بررسی نظریه مبادله در حوزه ی جامعه شناسی

مکتب مبادله

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی نظریه مبادله در حوزه ی جامعه شناسی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این فایل مکتبمبادله در15 صفحه به صورت موجز و مفید تشریح شده است که به دانشجویان حوزه های علوم اجتماعی ، علوم سیاسی،جامعه شناسی و روانشناسی پیشنهاد می شود.

فرمت:ورد