تحقیق-تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران باستان

تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران ايران باستان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق-تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران باستان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نخستين شهرها در اواسط هزاره4بيش از ميلاد شكل گرفت،كه شهر شوش اولين آنها بود.اولين بناهايي كه ساخته مي شدند معابد بودند كه با پيدايش شهر در اين دوره فعاليتهاي مذهبي كم كم يا تشكيلات حكومتي اين سرزمين بستگي يافته و به معابد نوعي مركزيت سياسي دادند.

اولين بناي اداري

اولين بنايي كه از آن به عنوان فضاي اداري و مركز اداره شهر قديم استفاده شده است بناي معبدي بود كه بر فراز تپه اي روي صفه اي بلند نباشد و طرز اداره مملكت اين گونه بود كه رئيس شهر يا حاكم به منزله روحاني شهر؟مي شد و اداره شهر و معبد به عهده او بود.

تشكيلات؟؟؟؟در زمان پادشاهي ما؟منظم شد و شاهان ترتيبات اداري و درباري را از؟فرا گرفتند و در اين زمان بود تشكيلات اجتماعي و تمدني به وجود آمد.

احتمال دارد سازمان شهرباني از زمان ماده به وجود آمده باشد،زيرا عنوان ؟پان كه؟يوناني اين كلمه است موجود بوده است.اما دستگاه نظامي و اداري ما هنوز با مركزيت كامل خيلي فاصله داشت.

شهربانها در راس دستگاه هاي اداري و دادگستري و امور مالي بودند.

به طور كلي بناهاي اداري و اوليه معابد و آتشكده ها بودند كه در آنها علاوه بر فعاليتهاي مذهبي فضاهايي براي آموزش ؟و روحانيون و يا فضاهايي مخصوص كاخهاي سلطنتي و ساختمانهاي دولتي اختصاص مي يافت كه شامل دبيرخانه ها بودند و در مراحل بعدي فضاهاي اداري ديوان خانه ها در كاخ هاي شاهان قرار مي گرفت و در معابد تدريس علوم اداري و ...صورت مي گرفت.

16 صفحه

ورد