جزوه آموزشي فرآيند بسته بندي

جزوه, آموزشي, فرآيند بسته بندي ,جزوه آموزشي, بسته بندي

مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه آموزشي فرآيند بسته بندي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمهساخت قطعات در ايران به دليل عدم وجود تكنولوژي پيشرفته، برنامه ريزي مناسب و توليد طبق متد سنتي بسيار دشوار و با صرف نيروي انساني زياد و سرمايه گذاري هنگفت و ريسك بالا ميسر است. روزانه دهها ميليارد ريال قطعه و مجموعه از شركتهاي سازنده ارسال مي شود و مي بايست اين قطعات كه با مشقتهاي زياد توليد مي شوند با كمترين مشكل كمي و كيفي به خطوط مونتاژ ارسال گردند.شرط لازم براي رسيدن قطعه با كيفيت مناسب را مي توان توليد طبق استاندارد ، حمل و نقل و بارگيري مناسب ، انبارش اصولي و تغذيه صحيح به خطوط مونتاژ و يا توليد دانست. در تمامي مراحل زنجيره تامين تنها محافظ كيفي و كمي قطعات ، بسته بندي قطعات است و به عبارت ديگر مي توان چنين بيان كرد كه بسته بندي ضامن سلامت دهها ميليارد ريال قطعه اي است كه روزانه به شركتهاي سايپا ، پارس خودرو و زامياد ارسال مي گردد. از اين روست كه در جهان امروزه به مقوله بسته بندي با ديد بازتري مي نگرند و ما شاهد توسعه روزافزون اين علم در جهان هستيم.بسته بندی به معنی ظرف , محافظ يا سيستمی است که سلامت کالای مورد نظر را از توليد تا مصرف حفظ کرده و آن را ازضربات , صدمات , لرزش , فشار و ارتعاش نگه مي دارد.ازطرف ديگربسته بندی سيستمی است که از يک طرف ارتباط بين توليدکننده و توزيع کننده و از طرف ديگرارتباط بين توليدکننده و مصرف کننده را فراهم مي سازد.بدين ترتيب بسته بندی سيستم مرکبی است که وظيفه ارتباطی و نيز وظيفه اطلاع رسانی رابه عهده دارد. به همين جهت بسته بندی به عنوان يکی از رسانه ها وشيوه برقراری ارتباط و اطلاع رسانی نيز مورد مطالعه قرار مي گيرد.