اقدام پژوهی: چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

اقدام پژوهی: چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟

مشخصات فایل مورد نظر در مورد اقدام پژوهی: چگونه توانستم دانش آموزانم را با فعاليت هاي تكميلي به رسم هندسي علاقه مند كنم ؟ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالبچکيده 7کليد واژه ها : 9مقدمه 10توصيف وضع موجود 12گردآوری داده ها – شواهد 1 15جمع بندی پاسخ دانش آموزان به سؤالات فرم نظر سنجي به شرح زیر است : 21تجزيه و تحليل و تفسير داده ها 22راه کارهای پيشنهادی 24خلاصه اجرای راه کارهای پيشنهادی سال گذشته و نظارت بر آن 26اجرای راه حل اول 26اجرای راه حل دوم 27اجرای راه حل سوم 28اجرای راه حل چهارم 29اجرای راه حل پنجم 31اجرای راه حل ششم 31اجرای فعاليت های تکميلی در سال جاری و نظارت بر آن 33نتایج بدست آمده : 47ارزيابی تاثير اقدام جديد و اعتبار آن 48الف ارزيابی تاثير طرح بر خود 48ب ارزيابی آثار طرح بر دانش آموزان 49ج ارزيابی آثار طرح برهمکاران 50د – ارزيابي آثار طرح بر اولياي دانش آموزان 52اعتبار يابي 53تجديد نظر و پيشنهادها 54فهرست منابع 57نتايج فرم های تکميل شده توسط دانش آموزان 58نتايج فرم های تکميل شده توسط دبيران رياضی 60نتایج حاصل از جمع بندی پاسخ دانش آموزان با توجه به سوالات فرم به شرح زیر است : 62نتایج حاصل از جمع بندی پاسخ دانش آموزان با توجه به سوالات فرم به شرح زیر است : 66نتایج حاصل از جمع بندی پاسخ دبیران ریاضی با توجه به سؤالات فرم به شرح زیر است : 68

چکيدهسال تحصیلی 92 91 كه در ناحيه سه اشتغال به كار داشتم با هدف افزایش علاقه مندی دانش آموزان به رسم هندسی کتاب ریاضی راهنمایی طرحی را با شش راه كار بردانش آموزان مدرسه راهنمایی نمونه دولتی پویش ارائه دادم . راه کارهای انجام شده عبارتند از : 1 بازدید اماکن متبرکه 2 رسم چند قوس و و گنبد از جمله گنبد شاهچراغ ، قوس دروازه قرآن و ....3 طراحی چند قطعه مکانیکی توسط دانش آموز 4 درست کردن الگوی فراکتال هندسی 5 معرفی ستاره جغرافیا که معرف جهات اصلی و فرعی در جغرافیاست 6 معرفی چند کتاب .علی رغم نتایج مثبتی که انجام این طرح براي من ودانش آموزان داشت بعضی از راه کارها ناتمام ماند یا موفق به اجرای آنها نشدم به علاوه با ورودم به ناحيه يك متوجه بی علاقه گی و نیز عدم توجه دبيران ریاضی نسبت به قسمت رسم هندسی که خود باعث بی علاقه گی دانش آموزان به این مبحث بود ، شدم . بنابراین با یک رویکرد فرایندی و راهبردی منسجم طرح های قبلی را با کمی تغییر و اصلاح مجدد و روش های جدید و متنوع ديگر به تقویت موضوع در دانش آموزان و دبیران محترم ریاضی پرداختم .در راه کارهایم برای حل این مسئله با فعالیت های تکمیلی سعی کردم دانش آموزان ودبیران ریاضی را با کاربرد و کارایی رسم های تزیینی و فنی در مکان ها و موقعیت های مختلف آشنا کنم تا یک تصویر عینی ساده و روشن در ذهن آنان بوجود آید و زمینه را برای علاقه مندی آنان ایجاد کنم .به منظور آشنایی و تعمیم و تطبیق کاربرد رسم ریاضی ، کاربرد رسم های كتاب دوره راهنمایی را در منبت کاری آینه کاری و... نشان دادم ، همچنین با در اختیار گذاشتن طرح هایی دانش آموزان احجام هندسی زیبا و نقوش سنتی و معماری را با اشکال هندسی درست کردند .به منظور آشنایی بیشتر با رسم های تزیینی دانش آموزان را به بازدید از حرم مطهر علی بن حمزه (ع) برده تا با طرح ها ی آینه کاری منبت و ... آشنا شوند و آن را ترسیم کنند ، سپس کاربرد رسم را در تذهیب و الگوهای خیاطی به آنان شناساندم ، شش کتاب درزمینه آشنایی با رسم جهت مطالعه به دانش آموزان و همکاران معرفی نمودم .از جمله اقدامات انجام شده برای دبیران تهیه پوستر و برنامه Power point مشتمل بر114 اسلاید و ارائه آن در چند گردهمایی و کنفرانس دبيران ریاضی ناحیه ، استان و کشور بود . پس از اجرای این راه کارها دبیران ریاضی نیز نسبت به رسم هندسی بی تفاوت نبوده و تعدادی از آنها نیز دانش آموزان شان را به بازدید اماکن متبرکه برده و آموزش لازمه را ارائه دادند . همچنین دانش آموزان اعتراف بر جذاب بودن رسم هندسه و زنگ ریاضی كردند . آنان رسم ابتکاری شان را بصورت کارت پستال در آورده و به معلم شان تقدیم می کنند . اولیای آنها نسبت به اجرای این طرح اظهار رضایت نمودند . درضمن تدریس ریاضی به شیوه نو و جدید تحقق یافت . نتایج به دست آمده حاکی از افزایش علاقه مندی و توجه دانش آموزان و دبیران ریاضی به رسم هندسی می باشند .