گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم علاقمندکردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین

گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم علاقمندکردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین

مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش تخصصی دبیر ریاضی پایه نهم علاقمندکردن دانش آموزان به درس ریاضی پایه نهم به کمک روش های نوین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل فایل ورد غیر قابل ویرایشتعداد صفحات 30فهرست مطالبچکیدهمقدمهبيان مسـئلهارزیابی از وضع موجوداهداف گزارش اختصاصیهدف اصلیاهداف جزئیجمع آوری اطلاعاتشاخص هاي کيفي وضع موجودشـاخص هـاي کـمي وضـع موجـودراه حـل هـاي پيشـنهادياجـراي راه حـل هـااصول آموزش ریاضی در کلاس درسروش کلامی (زبانی)روش اکتشافیمحاسن روش اکتشافی از دیدگاه برونرروش فعالسه اصل آموزش به روش فعالارزیابی بعد از اجرای طرح (نقاط قوت )منشاء حواس پرتي و عدم تمرکزحواس پرتي يا منشاء ذهني و دروني دارد و يا منشاء بيروني و محيطي.1آمادگي براي مطالعه2داشتن علاقه به مطالعه3 تعيين زمان و مكان مطالعه4 يادبگير كه بگويي «نه»5 ترك افكار منفي و داشتن افكار مثبت6 طرح سئوال7 آگاهي از شيوه هاي صحيح مطالعه و يادگيريتند خوانيعبارت خوانيخواندن اجماليخواندن تجسسيپيشنهادا تمنابع و ماخذ