بررسي سبک سازي با پانل هاي پوما و سيستم هاي نوين ساختماني و ايجاد اشتغال پايدار با بهره گيري از فن

بررسي سبک سازي با پانل هاي پوما و سيستم هاي نوين ساختماني و ايجاد اشتغال پايدار با بهره گيري از فن آوري نوين ساختماني پوما

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي سبک سازي با پانل هاي پوما و سيستم هاي نوين ساختماني و ايجاد اشتغال پايدار با بهره گيري از فن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

آوري نوين ساختماني پوما 54

سبک سازي با پانل هاي پومامقاوم در برابر آتش تا 2 ساعتامکان اتصال هر گونه تجهيزاتمقدمهبا توجه به قرار گرفتن کشور ما برروي کمربند زلزله، هميشه اين وحشت وجود دارد که در آينده نيز زلزله هايي به وقوع پيوسته و خسارتهاي بيشتري به بار آورند، لذا استاندارد سازي فرآيند ساخت و ساز با رويکردهاي مختلف ضرورتي است که لزوم اهتمام بدان برکسي پوشيده نيست.

گرچه بررسي نقاط تخريب شده در اثر زلزله مبين اين امر است که ساختمانهاي بتن آرمه ايکه براساس ضوابط و آئين نامه هاي ساختماني تحت نظارت دقيق ساخته شده توانسته اند، در مقابل زلزله به خوبي مقاومت کرده، آسيب پذيري کمتري نسبت به ساير ساختمانهاي سنتي و اسکلت فولادي داشته باشند، اما همين مطالعات درصد ساختمانهايي را که در آنها ضوابط و مقررات ساختماني بدقت به اجرا درآمده باشند را بسيار کمتر از حد انتظار برآورده مي کنند.

در واقع طرحي که مهندسان طراحي مي کنند در عمل به اجرا در نمي آيد. در واقع عدم نظارت برتوليد بتن و اجرا و کنترل کيفيت، از جمله ضعف هايي است که در ساختمانهاي بتني وجود داشته و دارد. مثلاً در شرايطي که بتن ساخته شده به مدت 5 تا 7 روز نياز به آب دارد در برخي مناطق کشور، بعلت خشک سالي در ساخت و ساز از آب براي عمل آوري بتن، کمتر استفاده مي کنند و يا در مناطقي ديگر از کشور بعلت سرماي هوا و يخ زدگي، ساختماهاي بتني لاجرم از کيفيت و استحکام لازم برخوردار نيستند، اين مشکلات و بسياري ديگر از موارد، باعث شده که به اعتراف کارشناسان صنعت ساختمان، در سراسر دنيا ، عمر سازه تا 80 سال است. اما در کشور ما متأسفانه اين زمان به کمتر از 10 سال ميرسد . از طرف ديگر مستند به تحقيقات بعمل آمده و با فرض خوشبينانه و رعايت کامل استاندارد 2800 ساختمانهاي اجرا شده در کشور بسيار سنگين بوده، بطوريکه برخي کارشناسان معتقدند که در کشور ما بار مرده هر مترمربع ساختمان بطور متوسط 400 تا 500 کيلوگرم بيش از معيارها و استانداردهاي متداول جهاني است.

چنانچه سنگيني ساختمانهاي اجرا شده هزينه بسيار بالاي استفاده از بتن، هزينه هاي اعمال نظارت کامل را در کنار آوارهاي کشنده ناشي از حدوث زلزله مورد مطالعه قرار دهيم، علت استقبال فراوان از تکنولوژيهاي جديد در صنعت ساخت و ساز کشور خودنمايي مي کند. اين استقبال در چند ساله اخير خصوصاً پس از وقوع زلزله دلخراش بم نمود جدي تري يافته تا جايي که از آن بعنوان فرهنگ سبک سازي ياد مي شود.

در واقـع سبک سـازي در حـال حاضـر يکي از اسـاسي تـرين، کـم هزينـه تـرين و مؤثرتـرين راهکارهاي مقابلـه بـا خسارات مالي و جاني ناشي از بروز زلزله و ساير بلاياي طبيعي بشمار مي آيد. اهميت سبک سازي زماني آشکارتر مي گردد که امکان نظارت دقيق، علمي و عيني را برآن بيافزائيم. در واقع با گسترش و ترويج سبک سازي، اعمال نظارت برساخت و ساز، دچار تحول اساسي گرديده است

بجاي اعمال ناقص و بسيار پرهزينه و بعضاً ناممکن نظارتهاي پسيني ، اين امکان وجود خواهد داشت تا با تدوين استاندارد ملي و گواهينامه هاي خاص پيش از نصب و اجرا تا 90 درصد فرآيند نظارت صورت گرفته، ضريب ايمني ساخت و ساز را افزايش دهيم. در اين ميان سيستم ساختماني پوما ( پانل هاي سقفي و ديواري سه بعدي) نسبت به ساير مصالح ساختماني به سبب وجوه متمايزي که با ساير مصالح سبک دارد باعث شده تا شاهد بيشترين استقبال در سطح کشور و خصوصاً مناطق زلزله زده بم و ... باشد.

سيستم ساختماني پوما علاوه بر سبک بودن و مقاومت بسيار بالا و اطمينان بخش در برابر زلزله، در برابر صدا، سرما و گرما نيز عايق است. همچنين اين پانلها کم حجم بوده و قادرند تا ساعتها در برابر شعله هاي مستقيم آتش مقاومت کنند. عمده ترين وجه تمايز پانل هاي پوما با ساير مصالح سبک از جمله ساندويچ پانل، ديوارهاي دراي وال، آزبست و ... قيمت مناسب اين پانلهاست زيرا پانلهاي توليدي شرکت پوما بي نياز از مواد اوليه وارداتي مي باشد به سبب بي نيازي از ارزبري مواد با قيمت مناسب در دسترس مصرف کنندگان قرار مي گيرد. ماده اصلي پانلهاي پومـا پلي استايرن است که در مجتمع پتروشيمي تبريز توليد مي گردد. در حاليکه در ساخت نوعي از پانلها از ماده شيميائي پلي يورتان استفاده مي شود که استفاده از اين مـاده علاوه بر تخريب محيـط زيست، براي سلامتي انسان نيز زيانبار است. مزيت بسيار مهم ديگر پانلهاي پوما تهيه و تدوين جزئيات اجرايي و روش کار سيستم است. اين روشها بصورت کاملاً دقيق و منطبق با مقررات ملي ساختمان تدوين شده که خود باعث سرعت اجراي بالاي اين سيستم است. علاوه بر آن ساخت تجهيزات جانبي اجراي سيستم پوما باعث شده تا سرعت اجرا چندين برابر گردد. دستگاههاي ملات پاش الکترونيکي ساخته شده در شرکت پوما تحول عظيمي در اجراي اين سيستم است. بکارگيري ملات پاش سرعت اجراي سيستم را تا سه برابر افزايش مي دهد. ضمن اينکه ضايعات و تلفات ملات سيماني کاهش مي يابد، در مجموع همه عوامل دست بدست هم داده اند تا هموطنان زلزله زده بم بيش از ساير نقاط کشور از اين سيستم استقبال نمايند