بررسی آزمایش آزمایش خستگی و هدف و طریقه آن

بررسی آزمایش آزمایش خستگی و هدف و طریقه آن

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی آزمایش آزمایش خستگی و هدف و طریقه آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از آزمایش خستگی :بدست آوردن خستگی که همراه با اعمال نیرو و پیچش بر روی یک میله اعمال می گردد.طریقه آزمایش خستگی:در این آزمایش تنش خمشی باعث ایجاد نقص در قطعه کار ما می شود.که این پدیده همراه با چرخش مداوم بوده و خستگی را سبب می شود.(اثر بار چرخه ای)،سرعت موتور a.c. حدود 2880rpm می باشد.