بررسی آزمایش ضربه در آزمایشگاه مقاومت مصالح و هدف و طریقه آن

بررسی آزمایش ضربه در آزمایشگاه مقاومت مصالح و هدف و طریقه آن

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی آزمایش ضربه در آزمایشگاه مقاومت مصالح و هدف و طریقه آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.هدف آزمایش ← آزمایش کردن بر روی قطعات با جنس های مختلف و آلیاژهای مختلف و بدست آوردن مقاومت آنها در برابر ضربهتوضیح آزمایش ← در این آزمایش ابتدا قطعات با آلیاژهای مختلف را انتخاب کرده و آنها در داخل دستگاه تست ضربه قرار می دهیم.طریقه کار این آزمایش بدین صورت است که ابتدا قطعه را در داخل دستگاهی که بیشه گیوتین است قرار داده و از ارتفاع h1 که بالاترین ارتفاع است رها می کنیم تا با قطعه برخورد کند یا قطعه شکسته می شود یا در مقابل ضربه از خود عکس العمل نشان می دهد و سپس بعد از شکسته شدن قطعه تا ارتفاعh2 بالا می رود این انرژی پتانسیل به صورت کار بر روی عقربه های دستگاه خوانده می شود که کار وارد شده روی جسم شیاردار است.