آزمایش فنرF=K∆X در آزمایشگاه مقاومت مصالح و هدف و طریقه و نتیجه آن

آزمایش فنرF=K∆X در آزمایشگاه مقاومت مصالح و هدف و طریقه و نتیجه آن

مشخصات فایل مورد نظر در مورد آزمایش فنرF=K∆X در آزمایشگاه مقاومت مصالح و هدف و طریقه و نتیجه آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این آزمایش و نتیجه گیری از آن:در این آزمایش فنری را که جنس آن از فولاد است در دستگاه اعمال نیرو قرار می دهیم و با هر بار اعمال نیرو مقدار ∆X یا جابجایی را اندازه گیری می کنیم و آنرا بر روی نمودار نیرو جابه جایی می کشیم و از روی نمودار رابطه بین F و تغییر مکان زاویه TgѲ که برابر ثابت فنر k است را بدست می آوریم که باید خطی باشد و هدف از این آزمایش دیدن خطی بودن رفتار فنر می باشد.و جدول رفتار فنر را می کشیم.