پاورپوینت آماده بررسی خانواده و شخصیت

پاورپوینت آماده بررسی خانواده و شخصیت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت آماده بررسی خانواده و شخصیت آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

خانواده چیست؟

در مقام بررسی موضوع تحکیم خانواده لازم است ابتدا نگاهی تحلیلی نسبت به ماهیت شکلی و محتوایی خانواده داشته باشیم؛ خانواده اولاً نهادی انسانی است. یعنی عنصر تشکیل دهنده ی آن اشخاص و افراد انسانی می باشد، ثانیاً این اعضاء در تعامل و ارتباط متقابل با یکدیگر هستند. یعنی خانواده یک نهاد و نظام است و ثالثاً خانواده نهادی اجتماعی است یعنی بستر حیات آن جامعه بشری است و از حیث شکل گیری، بقا و دوام، ثبات و قوام و پویایی و رشد در تعامل و ارتباط تنگاتنگ با اجتماع می باشد.

الف ) عوامل انسانی (فردی) :ارتقاء ترتیبی و شخصیتی از عوامل مؤثر در تحکیم خانواده است.که در دو مقطع :پیش از ازدواج اگر منطبق بر روان کودکی و نوجوان و جوانی است و تظاهرات شخصیتی ریشه در تربیت خانوادگی دارد.پس از ازدواج که به تبع نقاط قوت و امتیازات شخصیتی و تربیتی زوجین حاصل میشود