دانلود گزارش کار آموزی رشته مهندسی عمران در شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح با موضوع ساختمان بتن

دانلود گزارش کار آموزی رشته مهندسی عمران در شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح با موضوع ساختمان بتنی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود گزارش کار آموزی رشته مهندسی عمران در شرکت فنی و مهندسی گیلان مساح با موضوع ساختمان بتن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 39عنوان .......... صفحهآشنایی با مکان کارآ موزی............. 6عملیات کلی ساختمان بتنی ...............6مشاهده زمین و تهیه نقشه های معماری و اجرایی ... 7آزمایشات مکانیک خاک برای تعیین تیپ خاک و تایید کفایت خاک........... 8پی کنی و گود برداری.....9شمع کوبی (pier )...........11انواع پی ............12آرماتوربندی پی .............15قالب بندی پی ...................17بتن ریزی پی .17آرماتوربندی ستون ها ................... 18قالب بندی ستون ها ..... 19بتن ریزی ستون ها ....... 19آرماتور بندی تیرها ..... 20قالب بندی ستون ها .... 21بتن ریزی تیرها .............. 22اجرای دیوار برشی ........ 22آرماتور بندی دیوارهای برشی .. 23قالب بندی دیوارهای برشی ......... 24اجرای راه پله 24انواع سقف .......25نازک کاری و نما کاری..32نماکاری ............32

آشنایی کلی با مکان کارآ موزی :

مکان کارا موزی ساختمان های مسکونی120 واحده واقع در شهرستان کوچصفهان گیلان می باشد. پروژه مذکور از 6 بلوک تشکیل شده با اسکلت بتنی می باشد که 3 بلوک 6 طبقه و هر طبقه 4 واحدی و3 بلوک دیگر 4 طبقه هر طبقه 2 واحدی اجرا می شود. پی ساختمان گسترده میباشد. سیستم سازه ای ساختمان در هردو جهت قاب خمشی بدون دیوار برشی می باشد. سیستم سقف ساختمان تیرچه بلوک می باشد و پرکننده ها نیز یونولیت می باشند. تیرچه ها در داخل کارگاه ساخته می شوند .ساختمان ها از 4 طرف نما دارند(سیمان کاری به همراه کنیتکس) و درز انقطاع در مورد انها کاملا اجرا شده است(3 بلوک 6 طبقه ای ).

عملیات کلی ساختمان بتنی به ترتیب مرحله اجرا عبارتند از :مشاهده زمین و تهیه نقشه های معماری و اجراییآزمایشات مکانیک خاک برای تعیین مقاومت خاک محل و تیپ بندی خاک پی کنی و گود برداری و شمع کوبی در صورت لزوماجرای پی ساختمان( شامل مراحل ارماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی) اجرای ستون ها و تیرها ( شامل آرماتوربندی و قالب بندی و بتن ریزی و شمع بندی )

اجرای دیوارهای برشی ( شامل مراحل ارماتور گذاری و قالب بندی و بتن ریزی )اجرای راه پله ( شامل ارماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی دال بتن )اجرای انواع سقف اعم از تیرچه بلوک ، دال یکطرفه و دوطرفه ، کامپوزیت و سقف کاذب ( شامل ارماتورگذاری و قالب بندی و بتن ریزی )نازک کاری اعم از گچ و خاک و گچ کاری و...نما کاری ساختماننکته : مراحل بالا خاص ساختمان بتنی می باشد و ترتیب مراحل اجرای ساختمان فولادی مانند بالاست و تنها در موارد تیر و ستون و اجرای پله متفاوت می باشد و ان هم نه از جنبه ترتیبی بلکه از لحاظ اجرا.

مشاهده زمین و تهیه نقشه های معماری و اجرایی :اولین مرحله قبل از انجام هر کاری مشاهده موقعیت زمین از لحاظ ارتباط با ساختمان های مجاور و معابر و خیابان ها و متراژ زمین و تهیه کروکی های لازم می باشد.با توجه به نوع منطقه و همچنین نظر مالک اسکلت سازه انتخاب شده و نقشه های معماری و سازه با توجه به نظر طراح و شرایط خاک محل تهیه می شود.