بهسازي و بررسی بهبود حمل و نقل عمومي در سئول (ابداعات ايجاد شده در اثر بحران مالي)

بهسازي و بررسی بهبود حمل و نقل عمومي در سئول (ابداعات ايجاد شده در اثر بحران مالي)

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بهسازي و بررسی بهبود حمل و نقل عمومي در سئول (ابداعات ايجاد شده در اثر بحران مالي) آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 26

چكيده :

در اول جولاي2004 دولت كره جنوبي يك حوزه وسيع از اصلاحات براي سيستم حمل و نقل عمومي خودش را مطرح كرد . كه اين اصلاحات خدمات اتوبوس را دوباره سازماندهي كرد و كذرگاههاي سريع براي اتوبوس هاي((BRT را ايجاد ساخت و هماهنگي بين خدمات اتوبوس و مترو را بهبود بخشيد و بطور كامل ساختار كرايه و سيستم بليط فروشي بين ايستگاهها و همچنين مسيرها را با هم ادغام و يكي ساخت . اين مقاله بهسازي حمل و نقل در سئول و ارزيابي اثرات آن روي ايمني ، سرعت ، هزينه ، ميزان مسافر و خشنودي كامل مسافر را توصيف مي كند.

مقدمه:مشكلات گاهي اوقات مي توانند راه حل هاي بوجود آورند كه داراي سود دراز مدت باشد . در سئول مشكلاتي همچون ترافيك ، آلودگي هوا ، آسيب هاي ترافيك و كمبود فراوان سرمايه ، دولت را مجبور به مطرح كردن يك سري برنامه هاي ابداعي در زمينه حمل و نقل نمود . اخيرا بحران شديد مالي سيستم حمل و نقل سئول باعث شده كه در يك بررسي دوباره و كامل از روشهاي موجود براي بهبود كيفيت خدمات تا هنگامي كه مخارج و كمك هاي مالي جواب مي دهد صورت گيرد .اين مقاله بهبود حمل و نقل عمومي مطرح شده در جولاي 2004 در سئول را بررسي مي كند و تاثيرات آن را در چند ماه اول آن گزارش مي دهد . اصلاحات، كنترل عمومي خدمات اتوبوس را افزايش داد و سيستم اتوبوس راني را در چهار بخش دوباره سازماندهي كرد . اين سيستم اتوبوس راني هم اكنون شامل مسيرهاي حمل ونقل سريع اتوبوس ( BRT ) كه براي گسترش بيشتر حمل و نقل در سالهاي آينده سازماندهي شده اند . در نتيجه اين اصلاحات خدمات اتوبوس بيشتر با يكديگر و همچنين سيستم مترو بزرگ سئول هماهنگ مي باشند و نيز در تبادل طبيعي و ساختار كرايه و شيوه هاي انتشار بليط با يكديگر هماهنگ هستند . ما اين عوامل و تغييرات مكمل در سياستهاي حمل ونقل را براي بهبود اجراي سيستم حمل و نقل عمومي سئول را شرح مي دهيم . در ابتدا ما نماي مختصري از وضعيت حمل و نقل سئول به ويژه پيشرفت هاي حمل و نقل عمومي در سرتاسر چند دهه گذشته فراهم كرديم .

تاثيرات جمعيت و رشد اقتصادي روي تقاضاي مسافرت :سئول يكي از شهرهاي با سرعت رشد بالا در جهان مي باشد . در حقيقت شهر سئول از نظر جمعيت بين سالهاي 1960 تا 2002 چهار برابر بزرگتر شده است . سئول هم اكنون با بيش از 22 ميليون ساكن يكي از بزرگترين ابر شهرهاي جهان از نظر رشد مي باشد . بديهي است كه جمعيت بيشتر ، بيشتر سفر مي كنند و تقاضاي بيشتري براي سفر دارند و رشد سريع اقتصادي باز هم باعث افزايش مسافرت ها مي شود . با توجه به تورم تنظيم شده ، درآمد سرانه هر نفر در كره جنوبي از 311$ در سال 1970 به 2044 دلاردر 1980 و 7378 دلار در 1990 و12531دلار در 2002 افزايش يافت . يك چنين رشد اقتصادي عظيم باعث ايجاد افزايش حمل و نقل مسافر مي شود . همچنين اين رشد باعث شده كه تعداد ماشين ها خصوصي بيشتر شود در حالي كه تنها درصد كمي از كره اي ها در سال 1970 ماشين شخصي داشتند ( 2 ماشين براي هر هزار نفر ) ميزان مالكيت ماشين به 215 عدد در هر هزار نفر در سال 2003 افزايش پيدا كرد . زياد شدن استفاده از اتومبيل هاي شخصي سبب تراكم ترافيكي بطور جدي شده است بويژه در شريانهاي منشعب از بزرگراههاي اتصال دهند اطراف مركز شهر كه متوسط سرعت در جاده ها تنها 20 كيلومتر در ساعت هست و فقط 17 كيلومتر بر ساعت در منطقه تجاري مركزي شهر مي باشد . اين چنين تراكم جاده ها سرعت اتوبوسها را بيشتر از خودروهاي شخصي كاهش داده است و اين موضوع هر چه بيشتر به كيفيت سرعت اتوبوس آسيب مي رساند .