پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده

پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده,مقیاس استاندارد انسجام خانواده ,پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده,پرسشنامه, استاندارد, انسجام خانواده

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود فایل کامل پرسشنامه استاندارد انسجام خانواده
در4 صفحه وبا فرمت word وقابل ویرایش می باشد.


بخشی از متن پرسشنامه:
پرسشنامه فوق بر اساس مبانی نظری انسجام خانواده، با الهام از مدل ترکیبی اولسون (۱۹۹۹) و به وسیله ی (منبع داخل فایل)، ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۸ سوال است که از طریق آن می توان به میزان انسجام خانوادگی پی برد و همبستگی بین افراد خانواده راکه مهمترین رکن ایجاد کننده ی انسجام خانوادگی است، تعیین نمود. این پرسشنامه از طریق فرزندان در خانواده پاسخ داده می شود و در تمامی موقعیت های مشاوره ای و تحقیقاتی، ازکاربرد وسیعی برخودار می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

مراد از انسجام خانواده احساس همبستگی ،پیوند و تعهد عاطفی است که اعضای یک خانواده نسبت به همدیگر دارند(منبع داخل فایل) .

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از انسجام خانواده نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۸ گویه ای پرسشنامه می­دهند .

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار بالای spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد
مقاله بیس پرسشنامه : دارد ( یک مقاله معتبر پژوهشی جدید)
تفسیر و نمره گذاری: دارد