پروپوزال تاثیر نگرانی بیمارگونه نسبت به ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان

پروپوزال تاثیر نگرانی بیمارگونه نسبت به ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان,ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروپوزال تاثیر نگرانی بیمارگونه نسبت به ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پروپوزال
تاثیر نگرانی بیمارگونه نسبت به ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان
دارای 17 صفحه
وبا فرمت ورد وقابل
ویرایش می
باشد.

عنوان پروپوزال: تاثیر نگرانی بیمارگونه نسبت به ویژگی های جسمانی بر آنومی اجتماعی جوانان

تعداد صفحه: 17 صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و...

بیان مساله:
همزمان با توسعه روند جهانی شدن و قابلیت ادغام پذیری مرزهای جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی و با اوج فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، مسایل پیچیده و چالش آفرین جوانان در کنار مسایلی نظیر بیکاری، فقر، افزایش رقابت برای یافتن فرصت های شغلی، بلا تکلیفی و تردید در مورد آینده، بی اعتمادی، سردرگمی و .. امکان تصمیم گیری مناسب را از سوی جوانان تحت تاثیر قرار داده است (شیانی و محمدی، 1386).
با شتاب گرفتن چنین دگرگونی هایی، آنومی به عنوان یک مساله اجتماعی برخاسته از تحولاتی که فرصت هنجاری شدن و انطباق با شرایط جدید را محدود کرده و سپس ضعف در حاکمیت هنجارها و تعارض بین آنها باعث ایجاد هنجارهای مبهم و عدم التزام به قواعد اخلاقی و اجتماعی شده است (نادری و همکاران، 1388) و به همین دلیل است که، وضعیت آنومیک به عنوان بیماری جامعه مدرن، نه تنها درمانی روشن نیافته، بلکه به دوران پسامدرن نیز با چهره و رنگ دیگری انتقال یافته است (رجب زاده و کوثری، 1382).
واقعیت های اجتماعی شامل سردرگمی جوانان و تمایل به استفاده از انواع مخدرها، احساس گم گشتگی، ناامیدی و سطح نگرش به آینده مخصوصاً ازدواج، تهیه مسکن و اشتغال (مرجایی، 1383)، مطلوبیت مساله دار فرهنگ مصرفی اینترنت و ماهواره و خطوط جدید تلفن (ایرانسل، اعتباری و ... ) و ورود غیر متعارف آن در سطح جامعه، دسترسی سریع و آسان به برنامه های شبکه ای و سی دی های حاوی برنامه های مستهجن، بیکاری، آشوب های ذهنی در بین طبقات محروم جامعه، امنیت شغلی، بی تفاوتی در ابعاد مختلف به همراه انزوای سیاسی برخی از افراد، بیگانگی نسبت به فرایندهای اجتماعی و تعهد اجتماعی، تزلزل در توجه به مسایل اجتماعی در برابر فضا سازی بین المللی (نادری، 1383) اختلال در انتظام اجتماعی و آماده سازی جامعه برای ظهور زمینه های ناهنجاری را فراهم نموده و عامل پدیداری آنومی در سطوح مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در جامعه شده است.