بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره

بررسي تأثير قد, وزن, شاخص توده‌ي بدني, طرحواره‌ي ظاهر, خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره,تحقیق خويشتن پنداره,مبانی نظری خودپندارگی,ارزيابي تن انگاره و نارضايتي از بدن,نظريه‌ي مقايسه‌ي اجتماعي,نظریه ی طرحواره ی خود,عوامل روان شناختی,عز,,,

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي تأثير قد، وزن، شاخص توده‌ي بدني، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته روانشناسی
میباشد. این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومی در 140 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

با هدف بررسی تاثیر قد، وزن، شاخص توده بدنی، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن بر تن انگاره و نارضایتی از بدن، همچنین، ارایه ی مدلهایی درباره ی تن انگاره و نارضایتی از بدن و تعیین روابط ساختاری عوامل جسمی و عوامل شناختی ـ رفتاری دخیل در تن انگاره و نارضایتی از بدن دانشجویان مونث ایرانی، نمونه ای به حجم 497 نفراز دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند به طورتصادفی انتخاب شدند و پس از اندازه گیری قد، وزن و شاخص توده بدنی با استفاده ازمقیاس حالت تن انگاره، مقیاس نارضایتی از بدن پرسشنامه ی اختلالهای خوردن ، مقیاس آنالوگ دیداری تن انگاره، مقیاس عزت نفس آزمون خویشتن پنداره ی مارش، پرسشنامه ی طرحواره ی ظاهر تجدید نظر شده، آزمون باورهای شخصی مربوط به ظاهر و پرسشنامه وارسی بدن مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های حاصل از بررسی نشان دادندکه متغیرهای وزن، شاخص توده بدنی، طرحواره‌ي ظاهر، خويشتن پنداره و وارسي بدن با تن انگاره و نارضایتی از بدن رابطه دارند و رابطه ی بین قد با تن انگاره و نارضایتی از بدن معنی دارنیست. ارزشیابی مدلهای پیشنهادی به وسیله ی معادله ساختاری مدل سازی با استفاده از روش حداکثر احتمال برآورد در برنامه نرم افزاری آموس و محاسبه ی شاخصهای تناسب مدلها حاکی از نیکویی برازش مدلها بود. اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل جسمی و عوامل شناختی ـ رفتاری بر تن انگاره دراین مدل، به ترتیب 0.417 و 0.33 است و این اثرات 53٪ از تغییرپذیری تن انگاره دانشجویان مورد مطالعه را تبیین می کنند. این اثرات برای مدل نارضایتی از بدن به ترتیب 0.32 و 0.65 است و 52٪ از تغییرپذیری نارضایتی از بدن دانشجویان را تبیین می کنند. این یافته ها ضمن همخوانی با نتایج پژوهشهای مربوط به عوامل تاثیر گذار برتن انگاره و بر نارضایتی از بدن، با برخی از مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن نیز هماهنگی دارند و به شناخت بهتر ساختار پیچیده ی زیستی و روانشناختی تن انگاره و نارضایتی از بدن کمک می کنند.

مقدمه

تن انگاره یکی از مفاهیم و سازه های مورد علاقه ی پژوهش گران، نظریه پردازان ونویسندگان رشته های مختلف از روانشناسی وپزشکی گرفته تا روانپزشکی، روانکاوی، فلسفه، مطالعات بین فرهنگی، مطالعات زنان و مطالعات رسانه است. تن انگاره اشاره به ادراکات، نگرشها، باورها، افکار و شناختهایی دارد که افراد درباره ی بدنشان، زیبایی و جذابیت آن دارند. جامعه انسانی همواره و تقریباً در همه ی زمانها ارزش فراوانی بر زیبایی جسمی وظاهری گذاشته است اما، ادراکات، نگرشها، باورها، وافکار افراد درباره ی بدنشان وزیبایی آن همیشه با ملاک ومعیارهای جامعه منطبق نیست. همین امر گاه زمینه ساز آشفتگی تن انگاره ویا نارضایتی از بدن است. تصور براین است که تن انگاره حاصل تجارب شخصی، شخصیت وتاثیر متقابل عوامل گوناگونی درمتن اجتماعی وفرهنگی است.
نارضايتي از بدن و نگراني درباره‌ي شكل، وزن، اندازه و زيبايي آن يكي از اشتغال خاطرها و مشكلات رو به گسترش در جوامع بشري است. نارضایتی از بدن با تن انگاره (تصويرذهني تن) ارتباطي تنگاتنگ دارد و در واقع نوعی تن انگاره منفی است. نارضايتي از بدن تجريه‌ي ذهني منفي است كه افراد نسبت به بدنشان دارند(استيس و شاو ،2002؛ ورتیم، پاکستون و بلانی ، 2009). اين تجربه جنبه‌هاي مختلف شناختي، عاطفي، ادراكي و رفتاري دارد (بوتا ، 1999) و با تمايل به بدني لاغر تر و زيباتر در زنان و عضلاني تر و زيباتر در مردان مشخص مي‌شود. نارضايتي از بدن اغلب بر اساس تفاوت بين آنچه فرد درباره‌ي اندازه‌ي بدنش تصور مي‌كند و اندازه‌‌ي آرماني كه براي بدنش در نظر دارد، اندازه گيري مي‌شود(ويليامسون، گلورز، ويتكنز و اشلوندت ، 1993).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 2
بيان مساله 5
اهميت و ضرورت تحقيق 11
اهداف پژوهش 14
فرضيه‌هاي پژوهش 15
تعریف واژه ها و مفاهیم تحقیق 16
فصل دوم: ادبیات و پیشینه ی پژوهش 21
ادبیات و پیشینه ی پژوهش 22
تعریف تن انگاره 22
تعریف نارضایتی از بدن 25
ارزيابي تن انگاره و نارضايتي از بدن 28
پیشینه ی مطالعاتی و مدلهای تن انگاره و نارضایتی از بدن 30
جنسيت و نارضایتی از بدن 32
نژاد و نارضایتی از بدن 32
شاخص توده بدني و نارضایتی از بدن 33
باز خورد بين فردي و نارضایتی از بدن 33
وارسی بدن و نارضایتی از بدن 33
لباس پوشيدن و نارضایتی از بدن 34
ورزش و نارضایتی از بدن 34
درون داد غذايي و نارضایتی از بدن 34
وزن كشي مكرر و نارضایتی از بدن 34
رويارويي با رسانه‌هاي گروهي و نارضایتی از بدن 35
نظریه های تن انگاره و نارضایی از بدن 36
2ـ نظريه‌ي مقايسه‌ي اجتماعي 38
3- باور به کنترل شخصی و نارضایتی از بدن 38
4- نظریه ی ناهمخوانی خود 39
5- نظریه ی طرحواره ی خود 39
6- نظریه ی شیی انگاری 40
7- نظریه فمنیستی (زن گرایی) 41
8- نظریه ی شناختی- رفتاری 41
تحریفهای شناختي، تن انگاره و نارضایتی از بدن 43
عوامل موثر بر تن انگاره و نارضایتی از بدن 44
عوامل زیستی: 45
جنسیت: 45
سن: 46
شاخص توده ی بدنی 48
نژاد و قومیت 49
عوامل روان شناختی 50
عزت نفس و خودانگاره ی مثبت 50
عوامل بین فردی 51
عوامل محیطی و فرهنگی 52
وضعیت اقتصادی- اجتماعی 52
تأثیر رسانه های گروهی 53
اختلال بد شكلي بدن ( اوج آشفتگی تن انگاره) 54
مداخله های درمانی وبهداشتی برای نارضایتی از بدن و آشفتگی تن انگاره 54
الف ) برنامه‌هاي رواني ـ تربيتي التقاطي 55
ب) مداخله‌هاي جامعه نگر رسانه‌اي 56
ج) مداخله های مبتنی بر ارتقای عزت نفس 56
د) مداخله‌هاي ناهماهنگي شناختي 57
ه) رويكرد فمنيستي 58
و) مداخله ی شناختی ـ رفتاری 58
مداخله هاي ديگر 59
پیشینه ی پژوهش درباره ی تن انگاره ونارضایتی از بدن در ایران 60
فصل سوم: روش پژوهش 65
طرح کلی پژوهش 66
جامعه آماری، مشارکت کنندگان و نحوه ی انتخاب آنها: 66
ابزارهای گردآوری اطلاعات : 67
روش تحلیل آماری: 74
روش اجرای پژوهش: 75
فصل چهارم: یافته های پژوهش 76
یافته ها 77
1- ویژگیهای جمعیت شناختی مشارکت کنندگان 78
2- یافته های مربوط به برخی خصوصیات روانسنجی مواد ومقیاسهای به کار رفته در پژوهش 78
3- ویژگیهای توصیفی متغیرهای برون زا و درون زای پژوهش و نتایج حاصل از بررسی فرض بهنجاری توزیع متغیرهای مورد مطالعه و همگنی پراشها(برای تن انگاره) 82
الف) نتایج حاصل از ارزیابی بهنجاری توزیع متغیرهای مورد مطالعه (برای تن انگاره) 82
ب) نتایج حاصل از بررسی فرض خطی بودن رابطه ی بین متغیرها وهمگنی پراشها( برای تن انگاره) 84
4- آزمون فرضیه های مربوط به تن انگاره 86
همبستگی متغیرهای مختلف مورد مطالعه با تن انگاره به عنوان برون داد نهایی مدل: 87
5- بررسی تناسب مدل تن انگاره 87
6- نتایح تحلیل مسیر متغیرها در مدل تن انگاره 90
7- ویژگیهای توصیفی متغیرهای برون زا و درون زای پژوهش(برای نارضایتی از بدن) 96
الف) نتایج حاصل از بررسی فرض بهنجاری توزیع متغیرها (برای نارضایتی از بدن) 96
ب) نتایج حاصل از بررسی فرض خطی بودن رابطه ی بین متغیرها و همگنی پراشها (برای نارضایتی از بدن) 97
8- آزمون فرضیه های مربوط به نارضایتی بدن 98
9) بررسی تناسب مدل نارضایتی از بدن 100
10- نتایح تحلیل مسیر متغیرها در مدل نارضایتی از بدن 104
فصل پنجم: 109
بحث و نتیجه گیری 109
بحث و نتیجه گیری 110
مدلهای ساختاری تن انگاره و نارضایتی از بدن 112
محدودیتهای پژوهش 115
پیشنهادات کاربردی 116
پيشنهادات پژوهشی 117
مراجع فارسی: 119