مبانی نظری و پیشینه عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانك ها

مبانی نظری و پیشینه عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانك ها

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری و پیشینه عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانك ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید. 2 - 1 ) مقدمه 13 2 - 2 ) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور 13 2 - 3 ) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات 14 2 - 4 ) تاريخچه بانكداري 15 2 - 4 - 1 ) بانكداري در دوره قديم 15 2 - 4 - 2 ) بانكداري در دوره جديد 16 2 - 5 ) تاريخچه بانكداري در ايران 17 2 - 5 - 1 ) بانک ملی ( تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره ) 17 2 - 5 - 2 ) بانک ملت ( تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره ) 19 2 - 5 - 3 ) بانک تجارت ( تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره ) 19 2 - 5 - 4 ) بانک سپه ( تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره ) 20 2 - 5 - 5 ) بانک صادرات ( تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره ) 21 2 - 5 - 6 ) بانک مسکن ( تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره ) 22 2 - 5 - 7 ) بانک کشاورزی ( تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره ) 22 2 - 5 - 8 ) بانک پارسیان ( تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره ) 22 2 - 5 - 9 ) بانک اقتصاد نوین ( تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره ) 23 2 - 5 - 10 ) بانک سرمایه ( تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره ) 23 2 - 5 - 11 ) بانک سامان ( تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره ) 24 2 - 5 - 12 ) تاریخچه بانک پاسارگاد ( تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره ) 24 2 - 6 ) قانون ملي شدن بانكها 24 2 - 7 ) اهم اصول نظام بانكداري فعلي 25 2 - 8 ) فعاليت‌هاي اقتصادي 26 2 - 9 ) اعطاي تسهيلات اعتباري 26 2 - 10 ) ابزارهاي اعتباري 27 2 - 10 - 1 ) مشاركت حقوقي 27 2 - 10 - 2 ) مشاركت مدني 27 2 - 10 - 3 ) مضاربه 27 2 - 10 - 4 ) فروش اقساطي 28 2 - 10 - 5 ) اجاره به شرط تمليك 28 2 - 10 - 7 ) جعاله 28 2 - 10 - 8 ) سرمايه گذاري مستقيم 29 2 - 10 - 9 ) مزارعه 29 2 - 10 - 10 ) مساقات 29 2 - 10 - 11 ) خريد دين ( تنزيل اسناد و اوراق تجاري ) 29 2 - 10 - 12 ) قرض الحسنه اعطائي 29