طرح درس روزانه علوم پایه ششم ابتدایی درس زمین پویا

طرح درس روزانه علوم پایه ششم ابتدایی درس زمین پویا

مشخصات فایل مورد نظر در مورد طرح درس روزانه علوم پایه ششم ابتدایی درس زمین پویا آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

معرفی طرح درس :نام کتاب درسی: علومپایه تحصیلی: ششم ابتداییموضوع درس: زمین پویااهداف :

هدف کلی :آشنایی با زمین لرزه و آتش فشاناهداف جزیی و رفتاری:انتظار می رود دانش آموزپس از تدریس بتواند :

– فایل بصورت ورد و قابل ویرایش – تعداد صفحات :دو صفحه