پاورپوینت تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها تاریخ

دانلود فایل پاورپوینت تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها تاریخ

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت تفاهم نامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و شورای عالی استان ها تاریخ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-اسلاید ۱ :مقدمه:به منظور بهره مندی از ظرفیت های مردمی و توان برنامه برنامه ریزی و نظارتی شوراها در راستای توسعه کشور و همجنین ایجاد زمینه های تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حفاظت محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی نموده است و جایگاه محیط زیست سالم در توسعه پایدار و آبادانی کشور و با عنایت به وظایف مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و شوراهای اسلامی در این زمینه، تفاهم نامه میان شورای عالی استان ها و سازمان حفاظت محیط زیست مبادله گردید.اسلاید ۲ :موضوع تفاهم نامه:استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه جهت ارتقای وضعیت محیط زیست به منظور تسریع و تسهیل در تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و حسن انجام وظایف قانونی دستگاه های ذی ربط در چارچوب قوانین و مقرراتاسلاید ۳ :اقدامات سازمان:۱- همکاری واحدهای تابعه سازمان با شوراهای اسلامی در انجام وظایف سیاست گذاری و نظارتی آنها در چارچوب مقررات مربوطه۲- جلب همکاری شوراهای اسلامی در خصوص جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست در سطح کشور۳- برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضا شوراهای اسلامی با هدف تبیین ضرورت و اهمیت اتخاذ اقدامات حفاظت از محیط زیست از طریق شوراها۴- تهیه منابع آموزش علمی-کاربردی متناسب با کارکرد شوراهای اسلامی و ارسال رایگان برای آنهااسلاید ۴ :اقدامات شورای عالی استان ها:۱- تقویت همکاری شهرداری ها با سازمان جهت جلوگیری از فعالیت واحدهای آلوده کننده و مخرب محیط زیست۲- ارایه برنامه جامع برای حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی از جمله در زمینه آب، هوا، خاک و پسماند در سطوح استانی و شهرستان ها.۳- همکاری و اقدام مساعد در خصوص هماهنگ سازی برنامه جامع مدیریت پسماند، توسعه و حفاظت فضای سبز، کاهش آلودگی هوا، ساماندهی صنایع و کارگاه ها، برنامه جامع آب و فاضلاب و سایر برنامه های ضروری دیگر مرتبط با محیط زیست و ارتقا قابلیت های فعالیت مشترک با هدف محیط زیست۴- تشکیل کمیته محیط زیست و توسعه پایدار در شورای عالی استان ها و توصیه به تشکیل کمیسیون یا کمیته محیط زیست در کلیه شوراهای کشور.اسلاید ۵ :اقدامات شورای عالی استان ها:۵- جلب همکاری و مشارکت شوراها در انطباق فعالیت های مدیریت شهری و روستایی با ادارات کل حفاظت محیط زیست بویژه ممانعت از هرگونه منابع آلودگی آب و خاک و تخریب محیط زیست در قالب طرح های عمرانی و غیره.۶- همکاری شوراهای اسلامی روستاها با ادارات کل حفاظت محیط زیست در جلب مشارکت مردم و رفع اختلافات محیط زیستی محلی۷- همکاری موثر در حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک های ملی، آثار ملی طبیعی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده) و جلوگیری از تخریب اراضی ملی با در نظر گرفتن سیاست ها و راهبردهای سازمان.۸- همکاری در امر آموزش به شهروندان و روستاییان در راستای ارتقا سطح آگاهی های محیط زیستی مردم.۹- همکاری به منظور نظارت بر رفع آلودگی ناشی از فعالیت های مخرب محیط زیست در محدوده شهری و روستایی.۱۰- همکاری با شورای حفظ حقوق بیت المال به منظور حفاظت از مناطق چهارگانه محیط زیست موضوع بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست.اسلاید ۶ :اقدامات مشترک:۱- برنامه ریزی مشترک به منظور کاهش آلاینده های محیط زیست در روستاها۲- همکاری مشترک در ارتقا کارایی و استانداردها به منظور مدیریت پسماندها از مرحله تفکیک تا دفع بهداشتی با روش های فنی محیط زیستی۳- همکاری مشترک و هماهنگی در امر پیشگیری از آلودگی آب های سطحی، غیرسطحی (زیرزمینی) و ساحلی در محدوده شهرها و روستاها.۴- همکاری مشترک و برنامه ریزی به منظور کاهش زیان های آلودگی هوا ناشی از وسایل نقلیه و فعالیت های کارگاهی.۵- همکاری مشترک در سیاستگذاری و نظارت در امر بهداشت و نظافت معابر و اماکن عمومی شهری و روستایی.۶- هماهنگی و همکاری مشترک در امر مبارزه با آلودگی های صوتی۷- برگزاری کارگاه های آموزشی و همایش های مشترک در راستای تحقق اهداف تفاهم نامه