نظام آموزشي پاكستان

نظام آموزشی پاکستان,تاریخچه و ساختار نظام آموزشی پاکستان,آموزش معلمان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد نظام آموزشي پاكستان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فهرست مطالب :

تاریخچه و ساختار نظام آموزشی

آموزش پیش دانشگاهی

آموزش پیش دبستانی

آموزش پایه

آموزش ابتدایی

آموزش متوسطه

آموزش عالی

آموزش معلمان

آموزش ضمن خدمت

آموزش استثنایی

آموزش بزرگسالان

آموزش زنان

آموزش علوم مذهبی

قسمتی از متن :

تحصیلات‌ ابتدایی‌ طی دوره ‌ ۵ساله‌ (Grades 1-5) ازسن ‌۵ سالگی‌ آغاز می‌گردد.سپس‌ دانش‌ آموزان‌ وارد دوره‌ آموزشی دو مرحله‌ ای‌ مشتمل بر مرحله‌ اول‌ (Grades 6-8) ومرحله‌ دوم‌ (Grades 9-10) می گردند.نهایتا در پایان‌ دوره‌ های‌ مذکور و پس ازگذراندن‌ آزمونهای‌ دوره ۱۰ ساله ، گواهینامه ‌Secondary School Certificate (SSC) به فارغ التحصیلان اعطا میگردد.پس‌ازدریافت‌ گواهی‌ مذکور،دانش‌ آموزان‌ از مجوز ورود مستقیم به کالجهای‌ وابسته‌ به‌ دانشگاهها و احراز مدرک‌ (Bachelor Degree) پس‌از ۴ سال‌ تحصیل‌ برخوردار می گردند.