تحقیق بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر

بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر,ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر,ويژگي هاي اجتماعي معتادان مواد مخدر,ویژگی های مصرف كنندگان مواد مخدر,ویژگی های معتادان مواد مخدر,تحقیق ویژگی های معتادان مواد مخدر

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقیق با موضوع بررسي ويژگي هاي اجتماعي مصرف كنندگان مواد مخدر،

در قالب word و در 196 صفحه، قابل ویرایش، شامل:


فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ۳

الف- بیان مسئله ۴

ب- طرح مسئله ۵

پ- سوالات تحقیق ۱۱

ت- اهداف تحقیق ۱۲

ث- اهمیت موضوع ۱۲

ج- بیان مفاهیم ۱۳


فصل دوم: پیشینه های مطالعاتی مربوط به موضوع

مقدمه ۲۱

الف- منابع جامعه شناختی : ۲۲

الف-۱- اعتیاد وخانواده ۲۲

الف -۲- نظریه های جامعه شناختی مرتبط با پدیده اعتیاد ۴۸

الف-۲-۱- نظریه انحرافات ۴۸

الف- ۲- ۲- ناکامی منزلتی ۵۰

الف -۲-۳- نظریه اختلال هنجاری ۵۰

الف-۲-۴- نظریه برچسب زنی ۵۱

الف-۳- نظریه یادگیری ۵۴

الف-۴- نظریه اوقات فراغت زیمل ۵۷

الف- ۵- بررسی علل اعتیاد ۵۸

الف ۵-۱- عوامل فردی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ۵۹

الف-۵- ۲- عوامل خانوادگی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ۶۱

الف-۵- ۳- عوامل محیطی تاثیر گذار برگرایش جوانان به مواد مخدر ۶۹

پ- منابع روانشناسی : ۸۱

ب-۱- شخصیت واعتیاد ۸۱

ب-۲- مشخصات مصرف کنندگان مواد ۸۴

ب-۳- سرنخ هایی برای تشخیص اعتیاد ۸۹

ب- منابع تاریخی ۹۰

پ -۱- تاریخچه اعتیاد در ایران ۹۰

پ- ۲- بررسی اعتیاد بعد از انقلاب اسلامی ۹۶

پ-۳- مهمترین عوامل گسترش مصرف مواد مخدر درایران ۹۷

پ-۴- وضعیت مواد مخدر درسطح جهان ۹۸

پ-۵- تاریخچه اعتیاد درجهان ۹۸

پ-۶- اعتیاد درتمدن های گذشته ۱۰۱

ت- شناخت مواد : ۱۰۶

- گروه بندی مواد اعتیاد آور

- تاریخچه و مشخصات ظاهری

- نحوه استعمال

- مشخصات ظاهری افراد معتاد

علایم واثرات مصرف

علائم مصرف

علایم ترک

ث- گروه معتادان گمنام (Na) : 143

ث- ۱- معتادین گمنام منبعی در خدمت اجتماع ۱۴۳

ث- ۲- چه کسانی اعضای معتادان گمنام هستند ۱۴۴

ث- ۳- گمنامی ۱۴۴

ث-۴- جلسات معتادان گمنام ۱۴۴

ث- ۵- روش کار معتادان گمنام ۱۴۵

ث- ۶- فعالیت معتادان گمنام درسطح محلی ۱۴۶

ث-۷- لیست خدمات معتادان گمنام ۱۴۶

ث- ۸- قدمهای ۱۲گانه ۱۴۶

ث- ۹- سنت های ۱۲ گانه ۱۴۷

ج- نقد وبررسی منابع موجود : ۱۴۹

ج-۱- نقد وبررسی منابع جامعه شناختی ۱۴۹

ج- ۲- نقد وبررسی منابع روانشناسی ۱۵۰

ج- ۳- نقد وبررسی منابع تاریخی ۱۵۰


فصل سوم: مبانی روش تحقیق

مقدمه ۱۵۳

الف- روش تحقیق ۱۵۳

ب تکنیک های گردآوری اطلاعات ۱۵۵

ب- جامعه آماری ۱۶۷

ت- تعیین حجم نمونه ۱۶۷

ث- روش نمونه گیری ۱۶۷

ج- تعریف مفاهیم اصلی به کار رفته در تحقیق ۱۶۸


فصل چهارم: داده های تحقیق

مقدمه ۱۷۲

الف- بررسی و شناخت انواع مواد مخدر ۱۷۲

الف- ۱- بررسی انواع مواد مخدر توسط مصاحبه شوندگان ۱۷۲

الف -۲- بررسی انواع مواد مخدر سطح مصرف کنندگان تهرانی درحال حاضر ۱۷۷

ب- بررسی مشکلات اقتصادی افراد درگیر با مواد مخدر ۱۷۷

ب- ۱- بررسی مشکلات اقتصادی توسط مصاحبه شوندگان ۱۷۷

پ- بررسی مشکلات اجتماعی افراد درگیر با مواد مخدر ۱۸۰

پ- ۱- بررسی مشکلات اجتماعی توسط مصاحبه شوندگان ۱۸۰

ت- بررسی مشکلات فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر ۱۸۱

ت- ۱- بررسی مشکلات فرهنگی توسط مصاحبه شوندگان ۱۸۱


فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

الف- نتیجه گیری ۱۸۸

ب- پیشنهادات ۱۹۱

منابع ۱۹۳


چکیده تحقیق:

موضوع تحقیق حاضر، بررسی ویژگی اجتماعی مصرف‌کنندگان مواد مخدر می باشد. در این تحقیق ابتدا انواع مواد مخدر مصرفی توسط افراد درگیر با مواد مخدر، بررسی شده است. سپس ویژگی های اجتماع، اقتصادی و فرهنگی افراد دیگر با مواد مخدر به دست آمده است. با توجه به شرایط اجتماعی ایران و نیز خصائص افراد مصرف کننده مواد مخدر، ویژگی های اجتماعی افراد ونوع ماده مصرفی متناسب با وضعیت موجود در ایران بررسی گردیده است.


برای آشنایی به و مطالعه تحقیقات انجام شده به سراغ منابع جامعه شناسی شامل، نظریه های جامعه شناختی مرتبط با موضوع و نیز منابع روانشناسی و گروه درمانی رفته ایم. در جهت انجام این تحقیق از روش توصیفی و میدانی استفاده شده است. بنابراین با استفاده از تکنیک های مصاحبه بررس اسناد به مطالعه معتادین پرداختیم و با کمک تکنیک های مصاحبه و مشاهده و مشارکت درگروه های درمانی ترک اعتیاد و نیز مصاحبه های آزاد با اشخاص معتاد به بررسی مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر پرداخته ایم.


جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد معتاد در سنین مختلف و از طبقات اجتماعی مختلف با تحصیلات مختلف، هم چنین اعم از این که ساکنین شهر تهران بودند و یا مهاجرت به تهران داشتند، افراد شاغل و غیرشاغل، مجرد و متاهل، مطلقه، با قومیت های مختلف اعم از لر، ترک، کرد، فارس و افرادی که با هرنوع مواد اعم از شیمیائی یا طبیعی استفاده کرده باشند.


روش نمونه گیری به صورت نمونه معرف با تعداد سی نفر افراد مصرف کننده مواد مخدر مصاحبه ها و مطالعات انجام شده است.


در پایان با توجه به هدف های مورد نظر در تحقیق توانستیم مواد مخدر مصرفی توسط معتادین را بررسی کنیم و همچنین مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد درگیر با مواد مخدر بررسی به عمل آمده است.