پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علی علاقه بند

کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علی علاقه بند,دانلود کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علی علاقه بند,خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علی علاقه بند,نکات کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علی علاقه بند

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علی علاقه بند آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب جامعه شناسی آموزش و پرورش دکتر علی علاقه بند،
در قالب ppt و در 240 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: مقدمه و تعاریف
مقدمه
محتوا و روش جامعه شناسی
نتایج حاصل از تحلیل جامعه شناختی ساختارها و کارکردهای آموزشی:
1- مفید برای جامعه شناسان و کارشناسان آموزش وپرورش
2- ارتباط آموزش وپرور با واحدهای نخستین زندگی اجتماعی
3- آموزش وپرورش به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی اصلی
4- قابل مشاهده بودن فراگردهای اجتماعی بنیادی
(ویژگی های نظریه)
جامعه شناسی و آموزش و پرورش
برتون کلارک (1964)
هدف جامعه شناسی آ.پ به طور کلی
اصول جامعه شناسي آموزش و پرورش
ضرورت آموزش جامعه شناسي

فصل دوم: جامعه و آموزش و پرورش
آموزش و پرورش در جوامع ابتدايي
تقدم آموزش و پرورش رسمي بر مدرسه
تشكيل نظام تربيتي
تشريفات پاگشايي در مقام آموزش و پرورش رسمي
تاثير پيدايي و تكامل خط و نوشتار بر آموزش و پرورش
مفاهيم آموزش و پرورش در جامعه جديد
آموزش و پرورش در اجتماع
آموزش و پرورش پيش از مدرسه
انواع تجربه های آموزش و پرورشی در زندگی اجتماعی:
خانه و خانواده
همسایگان و اهل محله
بازیها
طبیعت
نهادها و فعالیت های دینی
کار و شغل
خیابا نهای شهر
مسافرت
شرایط زندگی شهری و یا به اطلاح مدنی
زیبائی ها و زشتی های محیط اطراف
عضویت در گروه ها
تجربه هایی که از اعمال قدرت و اقتدار ناشی می شوند
بیماری ها، تصادفات و پیشامدها
تنبیهات و تشویق ها، خطاها و جرایم
امیدها و آرزوها، دوستی ها
مطالعه روزنامه ها، مجلات، کتاب ها و غیره
تعریف آموزش و پرورش

فصل سوم: آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد اجتماعی:
کارکردهایی که مبنای پیدایی نهادهای اصلی جامعه را تشکیل می دهند:
تولید نسل و تعیین خویشاوندی
تربیت اعضای جدید و انتقال فرهنگ جامعه از نسلی به نسل دیگر
تولید و توزیع کالاها و خدمات
تدارک برای استفاده مشروع از قدرت برای استقرار و حفظ نظم اجتماعی
رابطه انسان با ماوراء طبیعت
تعریف نهاد
مفهوم وساختار نهاد
ویژگی های نهاد اجتماعی:
کارکردها:
برخی از کارکردهای نهان و ضمنی
دورنگهداشتن جوانان از بازار کار
تضعیف قدرت والدین بر فرزندان
ایجاد همنوائی بین خرده فرهنگهای جامعه
ایجاد یکپارچگی و وحدت ملی
دگرگون سازی نظام طبقاتی جامعه
کارگزار
روابط متقابل با سایر نهادها
ساختار
قواعد و مقررات رفتاری
منزلت اجتماعی
مقاومت در برابر تغییر
تحلیل نهادی
تحلیل نهادی آموزش و پرورش
نظام آموزش و پرورش ایران
نتایج تحول نظام آموزش و پرورش ایران از زمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی 1357:
ایجاد سازمانی با قدرت متمرکز
اجرای برنامه های آموزشی مشکل و زمان گیر
اقتدار بخشیدن به معلم
انتقال صرف معلومات از معلم به شاگردان
توزیع نامناسب فرصت های آموزش و پرورشی
اهتمام در پرورش گروه روشنفکران برگزیده و نخبه
عدم تناسب بین دانش آموزان دختر و پسر
عدم تناسب میان سطوح مختلف تحصیلی
عدم تناسب میان رشته های نظری وفنی
عدم هماهنگی آموزش و پرورش با نیازهای عمومی اقتصاد کشور
ناتوانی در اشاعه فرهنگ و ارزش های اجتماعی
کوتاهی در آشنا کردن متعلمان با حقوق و مسئولیتهای خود
کوتاهی در امر تربیت معلم
اولویت اهداف آموزش و پرورش از سال 1345 به بعد:
تاکید بر سودآموزی و تعمیم آموزش اجباری ابتدائی
پرورش نیروی انسانی ماهر و متخصص
پرورش سیاسی بر امر مشارکت فعال در زندگی سیاسی اجتماعی
پرورش ذوق هنری
پرورش جسمی
تاکید بر اخلاق و فلسفه اجتماعی
هدف های منطقه ای کردن آموزش و پرورش:
مشارکت در امر آموزش و پرورش
جلوگیری از تمرکز و تصمیم گیری برای حل مسائل در عمل
تجهیز منابع محلی
تعیین اولویت های محلی و کمک به رشد اجتماعی
منزلت نهاد آموزش و پرورش

فصل چهارم: کارکردهای آموزش و پرورش
انتقال فرهنگ
جامعه پذیری
گزینش و تخصیص
نظارت اجتماعی
یگانگی اجتماعی
نوآوری و تغییر
پرورش و رشد شخصی
کارکرد سرمایه گذاری
پرورش سیاسی

فصل پنجم: جامعه پذیری یا اجتماعی شدن
تعریف جامعه پذیری
هدف های اجتماعی شدن
فرهنگ، جامعه پذیری و شخصیت
فرهنگ پذیری
شخصیت
نیاز به کنش های متقابل
نیاز به مهر و محبت
نیاز به آموزش زبان
عوامل رشد شخصیت
1- وراثت
2- محیط طبیعی
3- فرهنگ
4- تجربه گروهی
5- تجربه بی همتای شخصی
دیگران به طور اعم (دگرعام)
مادر به عنوان شخص دیگر
جامعه پذیری از راه نقش های اجتماعی
نقش ها و پایگاه های اجتماعی دو گونه اند:
(جامعه پذیری و کنترل اجتماعی)

فصل ششم: پرورش سیاسی
تعریف پرورش سیاسی
یادگیری ارزش های سیاسی به تشخیص (لیواین) از طریق ساخت و کار
(مطالعات پرورش سیاسی)
فرهنگ سیاسی
نقش آموزش و پرورش در نظم سیاسی
کارکرد های سیاسی آموزش و پرورش
مرور یافته های چند تحقیق

فصل هفتم: آموزش و پرورش و تفسیر اجتماعی
تغییر اجتماعی
فراگرد های تغییر:
1- اکتشاف
2- اختراع
3 اشاعه
4- برنامه ریزی اجتماعی
عوامل تغییر اجتماعی
5- اصلاح اجتماعی
6- انقلاب اجتماعی
محیط طبیعی
تغییرات جمعیتی
روابط میان جامعه ها
ساختار جامعه و فرهنگ
نگرش ها و ارزش ها
احساس نیاز به تغییر
اساس فرهنگی
تغییر اجتماعی و پس افتادگی فرهنگی
نقش آموزش و پرورش در تغییر اجتماعی
آموزش و پرورش و توسعه اجتماعی

فصل هشتم: امیل دورکیم و رویکرد جامعه شناختی
آگوست کنت
هربرت اسپنسر
لستروارد
رویکردهای نظری در جامعه شناسی آموزش و پرورش
1- نظام های بزرگ اموزش و پرورش
2- نهاد های اموزشی خاص
3- تعامل در محیط های آموزشی
سه رویکرد مهم جامعه شناسی:
1- رویکرد کارکردگرایی
2- رویکرد ستیز
3- رویکرد تعاملی
کارکردگرایی
منتقدین این روش
نظریه های ستیز
تعامل گرایی
آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم
دورکیم از دو نوع همبستگی نام برد
آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر
اقتدار عقلائی- قانونی
آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم

فصل نهم: پیدایش و تحول رشته جامعه شناسی آموزش و پرورش
مباحث جامعه شناسی آموزش و پرورش

فصل دهم: رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش
نظریه های اموزش وپرورش اموزشگاهی
الگوهای زبان و پیشرفت تحصیلی
مدرسه و سرمایه داری صنعتی
مدرسه زدایی از جامعه
عناصر یا اجزای سیستم