تحقیق استفاده از كنترل كننده‌هاي پارامتري براي دست يابي به درجات آزادي مناسب در طراحي كنترل كننده ها

كنترل كننده‌ هاي پارامتري,دست يابي به درجات آزادي مناسب,طراحي كنترل كننده ها,طراحي كنترل كننده های خطی,طراحي كنترل كننده های pid,طراحي كنترل كننده های غیرخطی,روشهای طراحي كنترل كننده pid,پروژه طراحي كنترل كننده ها

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق استفاده از كنترل كننده‌هاي پارامتري براي دست يابي به درجات آزادي مناسب در طراحي كنترل كننده ها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

تحقیق استفاده از كنترل كننده‌هاي پارامتري براي دست يابي به درجات آزادي مناسب در طراحي كنترل كننده ها

دانلود تحقیق با موضوع استفاده از كنترل كننده‌ هاي پارامتري براي دست يابي به درجات آزادي مناسب در طراحي كنترل كننده ها،
در قالب word و در 72 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه


فصل اول:

تخصيص مقادير ويژه مقاوم
بيان مسأله
بيان مسأله تخصيص مقادير ويژه مقاوم
بيان مسأله تخصيص ساختارهاي ويژه مقاوم
ويژگي هاي يك سيستم حلقه بسته مقاوم
مقاومت بهينه
معيارهاي مقاومت
طراحي كنترل كننده هاي مقاوم و الگوريتم هاي عددي
الگوريتم هاي عددي طراحي كنترل كننده هاي مقاوم
الگوريتم دوم
مثالها و كاربرد

نتيجه گيري


فصل دوم:
مقدمه
منطق فازي و مجموعه هاي فازي
منطق فازي و استدلال تقريبي
موتور استنتاج فازي
فازي سازها
غيرفازي سازها
نتيجه گيري
طراحي كنترل كننده هاي فازي (F.C.D)
مدلهاي طراحي كنترل كننده هاي فازي
شبكه هاي عصبي مصنوعيANN
قاعده آموزش پرسپترون
قاعده آموزش پس انتشار خطا
قاعدة آموزش تركيبي
سيستم هاي تركيبي فازي - عصبي
شبيه سازي يك سيستم فازي به يك تقريب كننده عمومي

استفاده از الگوريتم پس انتشار خطا در سيستم فازي


فصل سوم:
مقدمه
ارائه يك روش صريح در تخصيص مقادير ويژه سيستم حلقه در يك ناحيه دلخواه از صفحه مختصات
بكارگيري شبكه عصبي- فازي- ژنتيكي در طراحي كنترل كننده مقاوم
شرحي بر مرحلهD الگوريتم طراحي كننده كنترل كننده پارامتري مقاوم با پويش عصبي- فازي ژنتيكي
الگوريتم طراحي كنترل كننده مقاوم با پويش فازي- عصبي- ژنتيكي