پرسشنامه ي عوامل مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي

مقاله در مورد رضايت شغلي,شاخص های رضایت شغلی,فاکتور های رضایت شغلی,عوامل کاهش رضایت شغلی,اندازه گیری رضایت شغلی,انواع مدل های رضایت شغلی,نامه عدم رضایت از مدیر,کتاب رضایت شغلی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پرسشنامه ي عوامل مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

نوضیحات:دانلود پرسشنامه با موضوع ي عوامل مؤثّر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي،
در قالب doc و در 9 صفحه، قابل ویرایش.

توضیحات: شامل 29 سؤال مي باشد كه پس از مطالعه و برّرسي مجلّات تدبير و پايان نامه ها از جمله مجلّه ي تدبير بهمن ماه 77 تحقيقي از محمّد رضا سنجري و پايان نامه ي برّرسي عوامل مؤثّر بر عدم رضايت شغلي مديران آموزشي مقطع ابتدايي نواحي هفي گانه ي مشهد در سال تحصيلي 77 – 76 از فريده هاشميان نژاد و پايان نامه ي برّرسي ميزان كار آيي مديران تحصيلكرده در رشته ي مديريّت با ساير مديارن از جواد مكاري هدايت آباد و علي عبّاس ميم از دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد انتخاب شده است، كه اين پرسشنامه پنج مقياس درجه بندي مي باشد كه شامل كاملاً موافقم، موافقم، نظري ندارم، مخالفم، كاملاً مخالفم مي باشد.
شيوه ي اجرا و جمع آوري اطّلاعات :
پس از تهيّه ي پرسشنامه ها، پرسشنامه ها تكثير و اجراي آن بر اساس طرح تحقيق انجام مي گيرد كه به اين صورت مي باشد، از طريق شركت در جلسات مديران و مراجعه به مدارس و به صورت حضوري در مدارس مورد نر انجام مي گيرد و پس از جمع آوري نتايج بر اساس پاسخ هاي مديران واحد هاي آموزشي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.