گزارش آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

گزارش کار آزمایشگاه مدار ,مدارهای الکتریکی ,دانلود گزارش کار تحقیق قضیه اهم ,تحقیق قضیه KVL,تقسیم ولتاژ, تقسیم جریان محاسبه متغیر در مدار نظریه ی تونن و نورتن وان,گزارش آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

مشخصات فایل مورد نظر در مورد گزارش آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

گزارش کامل آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری بهمراه تصویر و نمودارهای مربوطهفهرست:آزمایش اول: تحقیق قضیه اهمآزمایش دوم: تحقیق قضیه KVL و تقسیم ولتاز و KCL و تقسیم جریان آزمایش سوم: محاسبه متغیر در مدارآزمایش چهارم: نظریه ی تونن و نورتنآزمایش پنجم: توان مقاومتآزمایش ششم: محاسبه دامنه، ولتاژ و فرکانس امواج آزمایش هفتم: محاسبه جریان و اختلاف فاز با اسیلوسکوپ
ضمیمه: فایلهای نرم افزار ORCAD 9.2 به تفکیک هر آزمایش