150%;font-family:B Nazanin" lang="AR-SA">قسمتی از متن: rtl;unicode-bidi:embed"> font-family:B Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ع مشخصات فایل مورد نظر در مورد "> 150%;font-family:B Nazanin" lang="AR-SA">قسمتی از متن: rtl;unicode-bidi:embed"> font-family:B Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ع" /> 150%;font-family:B Nazanin" lang="AR-SA">قسمتی از متن: rtl;unicode-bidi:embed"> font-family:B Nazanin;mso-bidi-language:FA" lang="FA">ع" />

بررسی تاثیر رابررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر م

دانلود پروپوزال,دانلود Proposal,پروپوزال علوم تربیتی,پروپوزال روانشناسی,پایان نامه,دانلود پایان نامه,دانلود مقاله ,اثر بخشی راهبردهای شناختی و فراشناختی ,پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه,پیشرفت,,,

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی تاثیر رابررسی تاثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر م آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.قسمتی از متن:عزت نفس مولفه ای است که تحت تاثیر
محیط آموزشی قرار دارد و وجود آن بر همه سطوح زندگی اثرگذار است ، در حقیقت بررسی
های گوناگون روانشناختی حاکی از آن است چنانچه عزت نفس وجود نداشته باشد ، نیازهای
گسترده تری نظیر آفریدن و پیرشفت ارضا نمی شود . (کلمز و همکاران ، 1388) . عزت
نفس جنبه ای از خودپنداره است که از قضاوت هاییی ناشی می شود که فرد درباره ی ارزش
خود و احساس مرتبط با این قضاوت ها دارد . (شیهیان ،1383).کوپراسمیت عزت نفس را ارزیابی فرد
از خویشتن می داند که از طریق توجه به خویش به دست می آید و نشانه ی نگرشی است از
تایید یا عدم تایید و میزانی که فرد به توانایی ، موفقیت و ارزش خود اعتقاد دارد .موفقیت های تحصیلی و رسیدن به
مدارج بالا در کار آموزش موجب ارتقای عزت نفس می شود ، به طور کلی پیشرفت های
انسان در هر زمینه ای و تجربه ی موفقیت ، احساس خودباوری، ارزشمندی و توانمندی در
هر زمینه ای باعث افزایش عزت نفس در او می شود .پژوهش های
انجام شده درباره راهبردهای شناختی و فراشناختی نشان داده است که استفاده از این
تدابیر به افزایش یادگیری یادگیرندگان منجر می شود (بکمان ،2002) . این اثر به
ویژه برای یادگیرندگانی که به نحوی با مشکلات یادگیری مواجه اند ، چشمگیر است
(ملکی ،1384) . عبدوس (1380) نیز تاثیر آموزش راهبردهای فراشناخت بر خلاقیت را
مثبت ارزیابی می کند . قورچیان (1378) در
تحقیقی نشان داد به کارگیری راهبردهای یادگیری در کلاس درس زمینه درگیری علمی ،
شادابی عاطفی ، سازندگی ، خلاقیت و خود مسئولیت پذیری اجتماعی را فراهم می آورد .اثربخشی آموزش
راهبردهای شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی (الکساندر ، مورفی و گان ،1998 ؛
پنتریج ، 1999 ؛ متولی ، 1376 ؛ ملکی ، 1384) تایید شده است . و هرچند پژوهشگران زیادی به صورت غیر مستقیم به کارآمد
بودن راهبردهای شناختی و فراشناختی در رشد عزت نفس اشاره کرده اند (پالیدینو و
همکاران ،2000 ؛ نولن و مورگان ،2000 ؛ کاروجساپ ،1997 و شقاقی ،1382) ، ولی
معمولاً نتایج آن ها در این زمینه متناقض و گاهی مبهم به نظر می رسد ، از طرفی
پژوهشی یافت نشد که با ترکیب متغیرهای این پژوهش انجام شده باشد .با توجه به
کارآمدن بودن راهبردهای شناختی و فراشناختی , در این تحقیق به اثر بخشی راهبردهای
شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع متوسطه
پرداخته می شود .

فهرست مطالببیان مسالهپیشینه تحقیقفرضیه هااهداف علمیاهداف کاربردیضرورت های خاص انجام تحقیقنوع روش تحقیقروش گرد آوری اطلاعات (میدانی ،
کتابخانه ای و غیره )ابزار گرد آوری اطلاعاتپرسشنامه عزت نفسشیوه نمره گذاری

روایی و پایاییپرسشنامه راهبردهاي
شناختی و فراشناختی کرمیروایی و پايايي

اعتبار

روش تجزيه و تحليل داده‌ها

فهرست منابع و مآخذ