مقاله ايجاد پوششهاي نانو كريستالي سل ژل بكمك ليزر و بررسي رفتار اپتيكي آنها

سل ژل,نانو كريستال,ليزر,تحقیق,پایان نامه,مقاله,پروژه ,دانلود ,مقالات دانشجويي ,دانلود مقاله ,دانلود تحقيق ,پاورپوينت ,سايت تحقيق دانشجويي ,سايت مقاله ,تحقيق آماده ,تحقيق ,مقاله ,ريخته گري ,مواد,مهندسي ,word, pdf, power point

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقاله ايجاد پوششهاي نانو كريستالي سل ژل بكمك ليزر و بررسي رفتار اپتيكي آنها آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این تحقیق کاربردی با فرمت ايجاد پوششهاي نانو كريستالي سل ژل بكمك ليزر و بررسي رفتار اپتيكي آنها مورد بررسی قرار گرفته است


چکیده:

در اين تحقيق به بررسي امكان ايجاد پوشش هاي نانو كريستالي سل ژل سيليكاتي با استفاده از ليزر پرداخته شده است. بدين منظور پوشهاي سيليكاتي آماده شده از طريق فرآيند سل ژل با استفاده از يك ليزر Nd:YAG با حداكثر توان 1kw تحت انرژي هاي مختلف ليزر مورد پخت قرار گرفت. همچنين نمونه هايي نيز با همان شرايط توسط كوره مورد پخت قرار گرفت. سپس پوششهاي پخت شده تحت آزمونهاي متالوگرافي با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني (SEM) و آناليز تفرق اشعه XRD)X) قرار گرفت. نتايج حاصل نشان داد كه پوششهاي پخت شده توسط ليزر نسبت به پوششهاي تهيه شده توسط كوره از تراكم بيشتري برخوردار است (دانسيته تخلخل كمتري داشته) ضمن اينكه به دليل شيب حرارتي كمتر و كوتاه شدن زمان فرآيند از احتمال ايجاد ترك در پوشش ليزري شده كاسته شده است. همچنين نتايج حاصل از آناليز XRD و روابط رياضي موجود در اين زمينه حاكي از نانو كريستاله بودن پوشش سل ژل پخت شده توسط ليزر بود. بطوريكه ذرات شكل گرفته بوسيله تابش ليزري يك محدوده اندازه باريكي را از خود نشان داد. بناراين نانو كريستاله كردن پوششهاي سل ژل توسط ليزر به كنترل ساختار و اندازه ذرات شكل گرفته در آن نسبت به روشهاي مرسوم كمك شاياني كرده و خصوصيات جالب زيادي براي كاربردهاي مغناطيسي يا اپتيكي ارائه خواهد داد.

كلمات كليدي:
سل ژل، نانو كريستال، ليزر.

نویسندگان:
غلامرضا گرداني
رضا شجاع رضوي
رضا مظفري نيا