جزوه آموزشي درس انسان و محيط زيست رشته محيط زيست

دانلود جزوه,جزوه,جزوه محیط زیست,خرید جزوه ,دانلود مطالب درسی,جزوه آموزشي درس انسان و محيط زيست رشته محيط زيست,درس انسان و محیط زیست,جزوه انسان و محیط زیست

مشخصات فایل مورد نظر در مورد جزوه آموزشي درس انسان و محيط زيست رشته محيط زيست آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

:

مطالب این جزوه 140 صفحه ای پاورپوینت از منابع زیر می باشد :
رحيمي, نسترن.1383.تغيير آب و هوا و اثرات زيست محيطي آن تهران.انتشارات اخوان.تهران.262ص
عباسپور, مجيد.1371.مهندسي محيط زيست تهران.انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.تهران.550ص
عباسپور, مجيد.1371.مهندسي محيط زيست تهران.انتشارات علمي دانشگاه آزاد اسلامي.تهران.1107ص
نوري, جعفر.1372.فرهنگ جامع محيط زيست تهران.مولف.تهران.583ص
نوري, جعفر و نشاط, شيدا.1373.راهنماي صنعت و محيط زيست تهران انتشارات سازمان حفاظت محيط زيست.تهران 372ص

منابع لاتین:

Brimblecombe, P. (2003). The effects of Air pollution on the Built Environment. London, Imperial College Press
.

Chiras, D. D. (2001). Environmental Science: Creating a sustainable future. London, Jones and Bartlett
.

Cunningham, W. P. and B. W. Saigo, . (2001). Environmental Science: A global concern. New York, McGraw-hill Higher Education.