مقاله مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه

دانلود مقاله مديريت منابع انساني ,مديريت منابع انساني ,سایت دانلود مقاله ,مقاله مدیریت,مدیریت دولتی,سازمانهاي تحقيق و توسعه,OECD,مطالعات WAITRO,سازمان جهاني تحقيقات تكنولوژيك و صنعتي,دانلود مقاله مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسع

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقاله مديريت منابع انساني در سازمانهاي تحقيق و توسعه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

:

چكيده
سازمانهاي تحقيق و توسعه (R&D) از چهار جنبه منابع انساني، منابع مالي، ارتباطات و فرهنگ سازماني با ديگر سازمانها متفاوتند. منابع انساني سازمانهاي تحقيق و توسعه نيز به دليل اينكه خلاق، خودانگيخته، سيار، يادگيرنده، مستقل، متفكر، انعطاف پذير، داراي اعتماد به نفس و درون گرا هستند با منابع انساني ساير سازمانها فرق دارند. اينگونه تفاوتها مديران سازمانهاي تحقيق و توسعه را بر آن مي دارد كه نسبت به مديريت منابع انساني سازمان خويش دقت لازم را مبذول دارند و به نكاتي كه افزون بر سازمانهاي معمولي بايستي مدنظر قرار دهند، توجه كنند. يعني در كارمنديابي به انتخاب قهرمانان و افراد تعليم ديده و باانگيزه بپردازند.

در امر آموزش نيروي انساني، از روشهاي مناسب از جمله روش گردش شغلي استفاده كنند تا ضمن توسعه ديد كاركنان، باعث تقويت روحيه كاري آنان گردند و آنان را به افرادي كل نگر تبديل سازند.


فهرست:
چكيده
مقدمه
تعاريف و اهميت موضوع
كاركنان
ايده ها
پشتوانه مالي
فرهنگ
به كار گماري
آموزش و توسعه
طراحي شغل در سازمانهاي تحقيق و توسعه
مسيرهاي شغلي
ارزيابي عملكرد
حقوق و مزايا
نتيجه گيري
منابع و ماخذ