پروژه کنترل سرعت موتورهای سنکرون

پروژه در مورد کنترل سرعت موتورهای سنکرون,دانلود تحقیق موتورهای سنکرون,موتورهای سنکرون چیست,مقاله کنترل سرعت موتور سنکرون,مبدل آبشاری چند سطحی,یکسو کننده ی PWM,کنترل پسگام تطبیقی مغناطیسی,نرم افزار PS CAD ,آموزش نرم افزار PS CAD ,نحوه کار موت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه کنترل سرعت موتورهای سنکرون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده:
هدف از این مقاله مطالعه کنترل PWM چند سطحی از مبدل آهنربایی دائم ماشین های همزمان آبشاری است.
ما اولین بار در کنترل سرعت PMSM از کنترل میدان گرا استفاده کردیم سپس الگوی کنترل سه سطحی مبدل ها را با استفاده ازعملکرد تولید توسعه دادیم. در بخش سوم، ما یک استراتژی محاسبه از مبدل که هم اکنون در الگوی کنترل استفاده می شود را پیشنهاد دادیم. سپس این مشکل را از نقاط وسط منبع ولتاژ DC ورودی مبدل نشان می دهیم. یک راه حل برای این مشکل این است که ولتاژ DC ورودی و سپس پتانسیل نقطه میانی آن توسط کنترل بازخورد یکسو کننده سه سطحی PWM کنترل شود. ما ابتدا یک حلقه کنترل سه سطح PWM به منظور کنترل ورودی ولتاژ DC از مبدل ها که در شبکه جریان دارد قرار دادیم. این یک میزان قدرت واحد در شبکه را کنترل می کند. این مجموعه یک سو کننده PWM سه سطحی- ولتاژ سه سطحی مبدل آبشار PMSM توسط یک بازخورد سرعت در رابطه با کنترل میدان گرا استفاده شده است. این سیستم محرکه در قدرت های زیاد در سرعت های بالا به عنوان کشش الکتریکی برنامه ها کاربرد دارد.فهرست مطالب:
فصل اول
(مبدل آبشاری چند سطحی- یکسو کننده ی PWM چند سطحی)
چکیده
مقدمه
اصل کنترل جهت دار فرضیه PMSM
یک استراتژی جدید PWM از مبدل سه سطحی

فصل دوم
(کنترل پسگام تطبیقی مغناطیسی دائم موتور سنکرون عرضه شده ازمبدل منبع جریان
چکیده
مقدمه
الگوهای ریاضی از سیستم محرکه
سیستم کنترل پسگام تطبیقی
محدودیت های دینامیک از مجموعه ی متغیرها
اثر محدودیت های دینامیکی در تخمین پارامتر
نتایج تجربی
تصویری از نرم افزار PS CAD برای کنترل سرعت موتور سنکرون