پروژه کنترل بدون سنسور موتورهای القایی

پروژه کنترل بدون سنسور موتورهای القایی,موتور القایی,کنترل موتورهای القایی,تحقیق در مورد موتورهای القایی,پروژه موتورهای القایی,تحقیق موتورهای القایی سه فاز,مقاله موتورهای القایی,تحقیق کنترل موتورهای القایی,کنترل سرعت موتورهای القایی,کنترل موت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پروژه کنترل بدون سنسور موتورهای القایی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه :
کنترل داریوهای بدون القایی بدون سنسور مکانیکی سرعت در شافت موتور دارای اطمینان بیشتری و همچنین هزینه های کمتر است . برای جایگزینی سنسور اطلاعات برروی سرعت رتور از طریق ولتاژ استاتور و جریان درروی ترمینال موتور استخراج می شوند . کنترل برداری درایو مستلزم براورد اندازه و تعیین موقعیت سه بعدی از شار – مغناطیسی موجب ها در استاتور یا روتور می باشد . محاسبه حلقه باز یا حلقه بسته را نیزدر این اهداف می توان بکاربرد . که می توان در این راستا فاکتور هایی همچون دقت بالا داشتن قدرتمندی و حساسیت را برای این مدل دانشت . انجام سرعت های دقیق مکانیکی و حالت های ثابت در سرعت های کم می توانند توسط تاثیرات پارازیتی ماشین بهره برداری شوند. چشم انداز در این مقاله ، از فلوگرافهای سیگنال مربوط به اندازه های برداری ترکیبات فضایی به این تهیه بینشی از کنترل بدون سنسور بکار گرفته شده است .


فهرست:
مقدمه
دینامیک ماشینهای القایی
معرفی برداری های فضایی
مثالهای از این نوع توزیع در شکل (b)2 نشان داده شده ات .
معادله های ماشین
معادله ولتاژ در سیستم جامع مختصات
تخمين سرعت درفركانس خيلي پايين استا تور
رفتار هاي ديناميكي از ماشين هاي غير قابل كنترل
کنترل ثابت volts-per-hertz
ارزش كم و درايو هاي قوي
درايو ها براي فعاليت هاي ديناميكي mode rate
مدل ماشين
مدل رتور
مدل استاتور
جهت يابي ميدان رتور
عوامل اصلي از جهت يابي ميدان رتور
منطبق سازي مرجع مدل مبتني بر شار رتور
Stator current vector and d rotor flux vector
سيستم انطباقي مدل مرجع مبتني بر ولتاژ القايي
كنترل feedforwardولتاژ استاتور
ميدان روتور با مدل استاتور پهينه شد
مشاهده انطباقي
درجه كامل از مشاهدات غير خطي .
sliding mod observ
كاهش درجه هاي غير خطي
جهت يابي ميدان استاتور
تجزيه هاي ديناميكي
براورد دقيق سرعت مبتني به شكافت هارمونيك رتور
مدل اينورتر pwm
برآورد مقاومت استاتور
انجام سرعتهاي كم بنابر مدلهاي بهينه
تخمين سرعت كم بنابر ضعف ميدان
كنترل بدون سنسور توسط تزريق سيگنال
ماشين القايي غير متقارن
تزريق سيگنال
تزريق حاملهاي چرخشي
محاسبه سرعت و موقيت مبتني بهan
تزيق يك حامل متناوب
محاسبه جريان با مسير بيضي
اندازه گيري وضعيت ناپايدار و رود گذر رتور