بررسي علل افسردگي زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان نيشابور بخش تحت جلگه

علل افسردگي زنان شاغل ,علل افسردگی زنان غير شاغل ,شهرستان نيشابور,زنان شاغل ,زنان افسرده,زنان شاغل ,زنان غیر شاغل,پایان نامه روانشناسی,دانلود پایان نامه روانشناسی,روانشناسی زنان شاغل,بررسی روانشناسی زنان غیر شاغل ,دانلود رایگان تحقیق,دا

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسي علل افسردگي زنان شاغل و غير شاغل در شهرستان نيشابور بخش تحت جلگه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چكيده:
افسردگي پاسخ طبيعي فرد به فشارهاي زندگي است. در اين اختلال فرد داراي حالات غمگيني گرفتگي و بي‌حوصلگي است خصوصيات اصلي حالات افسردگي كاهش عميق ميل به فعاليتهاي لذتبخش روزمره مثل معاشرت تفريح ورزش و تغذيه است افسردگي تنها برنامه ناهنجاري تلقي مي‌شود كه با واقعه ايجاد كننده آن متناسب نباشد.امروزه متاسفانه بيماري افسردگي يكي از بيماريهاي رايج در ميان اقشار مختلف مردم است. در بيماري افسردگي واكنش‌ها غيرطبيعي هستند يعني انسان در برابر ناملايمات و شكست‌ها بيش از حد افسرده مي‌شود. علل ابتلا به اين بيماري ارث، تغييرات شيميايي، از دست دادن والدين در كودكي و حوادث ناخوشايند زندگي و بيماريهاي جسمي مختلف و استفاده از داروها مي‌تواند باشد. مطالعات ثابت كرده است كه اگر كسي در دوران رشد مصيبت و غم بزرگي مثل مرگ يكي از والدين يا فرد مهمي از خانواده ديده باشد نسبت به افسردگي حساسيت بيشتري دارد. افسردگي از شايعترين مشكلات رواني افراد است بطوري كه حدس زده مي‌شود 75% افرادي كه در موسسات درماني بستري مي‌شوند دچار افسردگي هستند. ميزان افسردگي در ميان زنان افزايش چشمگيري پيدا كرده است بطوري كه در برخي پژوهشهاي به عمل آمده افسردگي در زنان 3 الي 4 برابر بيشتر از مردان است در اين ميان زنان خانه دار بيشترين ميزان افسردگي را به خود اختصاص داده‌اند.
فهرست مطالب:چكيدهفصل اول: «كليات تحقيق»مقدمهبيان مسالهاهميت تحقيقاهداف تحقيقفرضيه تحقيقتعاريف عملياتيفصل دوم: «پيشينه تحقيق»تاريخچه افسردگيتعريف افسردگينشانه‌هاي افسردگيشخصيت افسردگيخلق افسردهحمله افسردگي شديدشيوع افسردگي شديدمحيطهاي افسردگي زا علل افسردگيبه چه دليل احتمال ابتلا زنان به افسردگي بيشتر از مردان استطبقه بندي افسردگي روانيانواع افسردگيانواع نظريه درباره افسردگيآشنايي با داروهاي ضد افسردگيدرمان افسردگيفصل سوم:«روش اجراي تحقيق»مقدمهروش تحقيقطرح تحقيقجامعه آمارينمونه و روش نمونه گيريابزار اندازه گيرياعتبار و روايي پرسشنامه بك (BDI)روش جمع آوري اطلاعاتروشهاي آماريفصل چهارم:«تجزيه و تحليل آماري»مقدمهآزمون فرضيهفصل پنجم:«خلاصه بحث و نتيجه گيري»ارائه يك خلاصه كوتاه از فصل‌هاي گذشتهبحث در زمينه يافته‌ها (اهميت، تفسير نتيجه گيري)نتیجه‌گيريپيشنهاداتي براي مقابله با افسردگيپيشنهادات تحقيقمحدوديتهاي تحقيقپرسشنامهمنابع و ماخذ