تحقیق در مورد عرفای بزرگ ایران قرن های چهارم تا سیزدهم

عرفای ایرانی,تحقیق درباره عرفان,عارفان مشهور ایرانی,عارفان قرن چهارم,عارفان قرن پنجم,مقاله عارف,تحقیق درباره زندگی عرفا,عرفای نیشابوری,مشهروترین عارفان نیشابوری,نیشابور مهد عرفا,عارف های نیشابوری,نیشابور,نیشابوری

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق در مورد عرفای بزرگ ایران قرن های چهارم تا سیزدهم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

قسمتی از متن :ابوبكر
محمد بن جعفر الشبهي، يكي از عرفاي بزرگ و نام آور قرن چهارم، زمان نوح بن
منصور ساماني بود كه در مقامات عرفان به پايگاه مهمي نايل آمد. او را از
جوانمردان مشايخ نوشته اند، با ابوعثمان حيري نسبت دارد و در سال 360 در
نيشابور فوت كرده است.
درباره او گفته اند: جوان مردي نيكوخلق و گشاده
روست نسبت به مردمان، در بخشيدن و دادن هرقدر كه او را ميسر است انجام مي
دهد. از گفته هاي اوست:
بده تا بگيري. نگه مدار تا نرود. ميازار تا به آزار نيفتي.
يكي او را گفت يا شيخ خواهم كه آنچه دارم بذل درويشان كنم و به گوشه اي به عبادت نشينم تا از رنج دنيا آسوده گردم.
شيخ
گفت: هرگز چنين مكن كه عبادت ان است كه تحصيل روزي كني و رنج كشي. اگر
قسمي از آن را انفاق كني ثواب آن بيشتر باشد تا گوشه نشيني و به ظاهر عبادت
كني، خوي اهل عبادت را با مراوده با خلايق به هم جمع بايد نمود. والله
اعلم به بواطن امور كه اين واقعيتي است در اسلام كه لارهبانيت في الاسلام.
اين عارف كه عده اي از طرق او به حق پيوستند در نيشابور به جوار حق شتافت.

فهرست:الشبهي نيشابوري
ابوالعباس باوَردي
ابوالوفاء بوزجاني (احتمالاً بوژاني)
ابن منصور صرام نيشابوري
ثعالبي ، ابومنصور
عبدالملك واعظ
حجامي نيشابوري
امام محمد بن اسحاق القاضي ابواحمد الحافظ معروف به حافظ نيشابوري
خارزنجي (احمد بن محمد بن البثتي الخارزنجي)
خرجوشي
احمد بن حسين بن احمد نيشابوري جد ابوالفتوح رازي
ابوبكر زاهد نيشابوري
طاهر بن محمد
ابوسهل صعلوكي
شيخ ابوالقاسم مُقري
ابوعلي نيشابوري
ابوالحسن عبدالرحمن
محمد بن عبدالله دينار
ابوالوليد قرشي
صدرالدين
امام محمد بن محمد بن محمش بن علي بن ايوب ابوطاهر معروف به زيادي
ابونصر اسمعيل بن حماد الجوهري نيشابوري
ابن بايويه در نيشابور
نيشابور جايگاه پرورشگاه ابوسعيد ابوالخير
ابوالفضل بيهقي (ابن خندق)
اسماعيل بن صاعد بن محمد بن احمد بن غيرالله
ابي حنيفه امام ابوالهيم عتبه بن حشمه بن حاتم
ابوالحسن علي بن حمشاد سختويه
امام محمد بن محمد بن اسحق القاضي ابواحمد الحافظ حافظ نيشابوري
ابوسعد صاعدي
نيشابور پرورشگاه خواجه عبدالله انصاري
نيشابور پرورشگاه امام محمد غزالي
احمد القاري
نيشابور محل تولد و پرورشگاه و محل تدريس امام الحرمين جديني «ابوالمعالي»
ابوعلي طوسي فضل بن محمد فارمدي
علي بن احمد ، واحدي نيشابوري
نيشابور پرورشگاه خواجه نظام الملك طوسي
محمد بن اسحق بن عمرالخطيبي
حنبل بن احمد بن حنبل ابوعبدالرحمن فارسي
محمد بن قاسم بن حبيب بن عبدوس الصفاء ابوجعفر
ابوالحسن مديني علي بن احمد احزم
ابوالقاسم عبدالرحمن بن علي بن احمد بن ابي صادق نيشابوري
بقراط دوم
نيشابور زادگاه و پرورشگاه خيام (تولد وفات 509 هـ . ق.)
عبدالرحمن ابن ابوبكر احمد بن الحسين
نيشابور پرورشگاه ابوالحسن كياهراسي (متوفي 504 هـ . ق.)
ابوحنيفه عثمان بن علي بن الاستاد امام ابي علي الحسن بويا بادي نيشابوري
حسن بن مظفر نيشابوري ، مكني به ابوعلي
امام بيان الحق قاضي محمود
جعفر بن محمد نيشابوري
امام ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري (متوفي 465 هـ . ق.)
ابن ابي الطيب نيشابوري
ابن ابي الحداد ، ابوالقاسم حسكاني
ابن مأمون نيشابوري
ابوالحسن علي بن سهل
اديب نيشابوري
احمد بن عبدالملك بن احمد نيشابوري
ابويوسف خازني اسفرايني
ابوبكر خرجردي نيشابوري
خسروجردي
اسماعيل خيري
ابومحمد جويني پدر امام الحرمين
ذوابة نيشابوري
رامشي نيشابوري