انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن

دانلود تحقیق انحرافات جنسی , علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن , دانلود, تحقیق انحرافات جنسی , علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن , دانلود , تحقیق, , انحرافات جنسی , علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای ,,,

مشخصات فایل مورد نظر در مورد انحرافات جنسی - علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آن آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

انحرافات جنسی -
علل و عوامل موثر در انحرافات جنسی و پیامدهای آنچکیدهدر پژوهش حاضر رابطه بین عوامل فرهنگی،
خانوادگی- اجتماعی با انحرافات جنسی جوانان در یک گروه 200 نفری از دانشجویان و یا
استفاده از پرسشنامه محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. دراین مدل چنین فرض شده است
که عوامل فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی در گرایش جوانان به انحرافات جنسی تاثیر
دارد.دراین پژوهش ضمن بررسی رابطه بین متغیرها سنجیده
شده است. داده ها در این پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای گفته شده و انحرافات
جنسی جوانان رابطه معناداری وجود دارد.واژه های کلیدی: انحرافات جنسی- گروه همسالان-
وضعیت اقتصادی- پایگاه اجتماعی- اعتقادات مذهبی- وسایل ارتباط جمعی- کنترل والدین.مقدمه:ای خدای پاک و بی انباز و یاد دست گیر و جرم ما را در گذار«مولوی»انسانها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از
دردها و آسیبهای اجتاعی بسیار رنج برده اندو همواره در جستجوی یافتن علل و انگیزه
های آنها بوده اند تا راهها و شیوه هایی را برای رهایی از آنها بیابند.سلامت روحی و روانی از نعمت هایی استکه کمتر
بدان توجه داریم و بعضا قدر آن را کمتر داریم.بسیاری از اوقات نیز با کارهای نسنجیده و بی هدف
این نعمت خدادادی را به خطر می اندازیم. ابعاد سلامت روانی بسیار گسترده است یکی
از این نوع سلامتی ها سلامت در نوع ارضای غریزیه جنسی است. شاید تا به حال به این
فکر نرسیده باشید که ارضای غریزه جنسی نیز می تواند دچار انحراف شده و به یک
بیماری تبدیل شود. در خاتمه فرض است از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر فولادیان که همواره،
مدیون راهنماییهای ارزنده ایشان هستیم، سپاسگذاری و قدردانی نمائیم و موفقیت
روزافزون ایشان را از درگاه ادیت مسالت نماییم.
ومطالب دیگر...