پکیج گزارش کار ماشین های الکتریکی

ماشین,ماشین های الکتریکی,مولد,موتور,موتوهای الکتریکی,مولد سنکرون,شنت,کمپوند,کمپوند اضافی,کمپوند نقصانی,تعیین تلفات ,راندمان,ترانسفورماتور,ترانسفورماتون سه فاز,ترانسفورماتور تکفاز,گزارش کار,ازمایشگاه,ازمایشگاه ماشین,کارگاه,سیم پیچی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پکیج گزارش کار ماشین های الکتریکی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بسم الله الرحمن الرحیم

تو این بسته من سه گزارش کار خوب در زمینه ماشین های الکتریکی قرار دادم که میخوام محتوای هرکدومش رو براتون شرح بدم:

1) جزوه اول : گزارش کار ازمایشگاه ماشین های الکتریکی 1 ، 30 صفحه به صورت تایپی شامل:

* ازمایش بارداری و بی باری مولد شنت به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.

* ازمایش بارداری و بی باری مولدهای کمپوند به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.

* ازمایش بارداری و بی باری مولد تحریک مستقل به همراه نمودار ها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.

*ازمایش مشخصه گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور شنت به همراه نمودارها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.

*ازمایش مشخصه گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور های کمپوند اضافی به همراه نمودارها و شماتیک مداری و پاسخ به سوالات.

*مقایسه نمودار ازمایش های بارداری مولدها با هم.

* ازمایش تعیین تلفات و راندمان مولد شنت به همراه شماتیک مداری.

2) جزوه دوم : گزارش کار ازمایشگاه ماشین های الکتریکی 2 ، 49 صفحه به صورت تایپی شامل:

*ازمایش تشخیص و شناسایی ترانسفورماتور سه فاز کاملا به هم ریخته به همراه شماتیک مداری.

*ازمایش تعیین گروه ترانسفورماتورهای سه فاز به همراه شماتیک مداری.

* ازمایش بی باری و اتصال کوتاه ترانسفورماتور سه فاز به همراه شماتیک مداری.

* ازمایش تعیین جریان هر فاز در ترانسفورماتورهای سه فاز به همراه شماتیک مداری.

*ازمایش موازی سازی دو ترانسفاورماتور سه فاز به همراه شماتیک مداری.

*ازمایش های تشخیص ، تعین گروه و تعین جریان هر فاز در ترانسفورماتور مجهز به تب چنجر.

*ازمایش بی باری و بارداری مولد سنکرون سه فاز.

* ازمایش منحنی مشخصه V موتور سنکرون.

* ازمایش گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور سه فاز روتور سیم پیچی شده.

*ازمایش گشتاور سرعت و گشتاور جریان موتور سه فاز قفس سنجابی.

* ازمایش تعیین تلفات و راندمان مولد سنکرون سه فاز.

3) جزوه سوم : گزارش کار کارگاه سیم پیچی 1 و 2 ، 40 صفحه به صورت دستی شامل:

*محاسبات معمولی ترانسفورماتور تک ولتاژ.

*محاسبات معکوس ترانسفورماتور تک ولتاژ.

*محاسبات معمولی ترانسفورماتور چند ولتاژ.

*محاسبات معکوس ترانسفورماتور چند ولتاژ.

*محاسبات معمولی اتوترانسفورماتور تک ولتاژ.

*محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کامل.

*محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز گام کسری.

*محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز دوطبقه با دو کسری گام مختلف.

*محاسبات و دیاگرام گسترده موتوهای سه فاز دالاندر.

*رسم دیاگرام گسرده موتوهای سه فاز گام کامل بدون جدول تنها با داشتن گروه کلاف و شروع فاز.

*رسم دیاگرام گسرده موتوهای سه فاز گام کسری بدون جدول تنها با داشتن گروه کلاف و شروع فاز.

نکته مهم : تمام گزارش کار های بالا تو ازمایشگاه و کارگاه توسط خودم تست شدن و به صورت عملی پیاده سازی شدن امیدوارم مفید باشه براتون.