مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان

تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,دانلود تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان,عوامل مؤثر ,مهاجرت نخبگان,مهاجرت,نخبگان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقاله بررسی عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در 12 صفحه ورد قابل ویرایش


مقدمه:

باروری، مرگ و میر و مهاجرت از مهم ترین موضوع های جمعیتی هستند كه نقش تعیین كننده ای در میزان رشد و ساخت سنی و جنسی ژئوپلیتیك انسانی هر جامعه دارند . در این راستا، پدیده مهاجرت یكی از عوامل اساسی تغییرات در شاخص ها و اولویت های ژئوپلیتیكی جمعیت بوده و در مطالعه های جمعیتی نقش اساسی را ایفا می كند، تاریخ جمعیت جوامع گویای تحرك و جابجایی انسانها از محلی به محل دیگر است كه این مسأله از اولین روزهای زندگی بشر در كره خاكی وجود داشته است.

مهاجرت یعنی فرایند رفتن از جایی به جای دیگر برای زندگی كردن و نخبگان یعنی اشخاص و گروههایی كه در نتیجه قدرتی كه به دست می آورند تاثیر به جای می گذارند كه یا به وسیله تصمیماتی كه اتخاذ می نمایند یا به وسیله ایده ها، احساسات و هیجاناتی كه به وجود می آورند در كنش تاریخی جامعه ای موثر واقع می شوند.

پدیده مهاجرت یا كوچیدن برای اقامت از شهر یا كشوری به شهر یا كشور دیگر یكی از عوامل اساسی تغییرات در شاخص های جمعیت بوده است.

یكی از انواع مهاجرت كوچیدن افراد نخبه و ممتاز و برگزیده از كشور خود به كشور دیگر است.

عواملی كه تاثیر گذار بر این مهاجرت هستند فضای سیاسی و فرهنگی مسائل اقتصادی و مالی، نبود مدیریت صحیح در كشور، كمبود امكانات لازم برای فعالیت های سیاسی، فرهنگی و علمی، شركت ندادن نخبگان در كنفرانسهای بین المللی، علمی و تحقیقاتی در سایر كشورها.

البته نمی توان از نظر دور داشت كه مهاجرت یكی از خصوصیات ذاتی انسان است. در تحلیلی به رساله فرار مغزها، اداره كل امور فرهنگی ایران خارج از كشور آمده در پژوهشی كه در مورد 61 كشور كمتر توسعه یافته انجام شده بیشترین نرخ مهاجرت مربوط به افراد با تحصیلات عالی بوده است.


تعریف عملیاتی:

مهاجرت نخبگان: یعنی بیرون رفتن مغزها یا متفكران و دانشمندان از یك سرزمین به سرزمین دیگر در حالی كه كشور به وجود آنها نیازمند است.

برای انتخاب متغیر مستقل از طریق پرسشنامه اقدام می كنیم و اطلاعات لازم درباره عوامل موثر كه همان متغیر مستقل است را جمع آوری می كنیم: از جمله در مورد فضای بسته سیاسی و فرهنگی، مسائل اقتصادی و مالی، مدیریت صحیح امكانات جهت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی.


فرضیه تحقیق:

«عوامل مشخصی بر مهاجرت نخبگان موثر است.»

مثلاً «مسائل اقتصادی بر مهاجرت نخبگان موثر است.»

«روش نمونه گیری»

از روش غیراحتمالی هدفدار استفاده می كنیم و به اساتیدی كه در این مورد اطلاعات دارند پرسشنامه می دهیم.

جامعه آماری اساتید دانشگاه

نمونه: 40 نفر از استادان دانشگاه های دولتی و آزاد استان تهران

تحقیق از نوع كاربردی و غیر آزمایشی می باشد.

طرح تحقیق: چون تحقیق از نوع طرحهای پس از وقوع است.

از طرح مطالعه یك مرحله ای استفاده می كنیم.

ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد.

از روش توصیفی در تجزیه و تحلیل آماری استفاده می شود.

با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و محاسبه شاخص آماری درصد