دانلود تحقیق مهارتهای فرایند تدریس 55 ص

دانلود مهارتهای فرایند تدریس 55 ص,تحقیق مهارتهای فرایند تدریس 55 ص,مقاله مهارتهای فرایند تدریس 55 ص,مهارتهای فرایند تدریس 55 ص

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق مهارتهای فرایند تدریس 55 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 55 صفحه

مهارتهای فرایند تدریس فرایند تدریس مجموعه اعمالی است سنجیده منطقی و پیوسته كه به منظور ارائه درس از طرف معلم صورت می گیرد تواناییهای كه معلم برای اجرای این اعمال كسب میكند مهارتهای فرایند تدریس نامیده می شوند مهارتهای فرایند تدریس را مطابق نمودار 1/ 3 (زیر) به سه بخش ومرحله كلی میتوان تقسیم كرد : (الف ) مهارتهای قبل از تدریس ، ( ب) مهارت های ضمن تدریس و (ج) مهارتهای پس از تدریس .
الف ب ج نمودار 1/3 – مهارتهای فرایند تدریس) الف – مهارتهای قبل از تدریس .
این بخش به فعالیتها و اقداماتی كه معلم پیش از شروع درس انجام میدهد مربوط میگردد معلم قبل از اینكه به مدرسه برود ودر كلاس تدریس كند باید خود را برای این كار آماده و مجهز سازد مهارتهای قبل از تدریس مطابق نمودار 2/3 از اجزاء و مراحل زیر تشكیل میشود طراحی برنامه تدریس: طراحی برنامه تدریس فرایندی است كه طی آن برنامه كار معلم در طول تحصیلی مشخص میشود هر معلمی چنانچه بخواهد در كار خود موفق باشد باید برای یك سال تحصیلی برنامه ای مدون و زمان بندی شده تدارك ببیند و تا آنجای كه امكان دارد همه چیز را از قبل پیش بینی كند برای طراحی یكسال تحصیلی باید آن را به اجزاء كوچكتر تجزیه كنیم .
واحدهای زمانی یك سال تحصیلی عبارتند از : كل سال تحصیلی كه معمولا" نه ماه است و از مهر هرسال شروع میشود و تا پایان خرداد ماه سال بعد ادامه مییابد سه ثلث تحصیلی كه هر یك سه ماه بوده و به ترتیب عبارتند از ثلث اول ( مهر – آبان – آذر ) ثلث دوم (دی _ بهمن – اسفند) و ثلث سوم (فروردین – اردیبهشت – خرداد سال بعد )بدیهی است هر ماه نیز از چهار هفته (هفته های اول_دوم _سوم_چهارم)تشكیل شده است .
كوچكترین جزءسال تحصیلی روز و ساعتی است كه معلم تدریس می كندزمان بندی یك درس برای یك سال تحصیلی: برای زمان بندی یك درس برای یك سال تحصیلی دو عامل را در نظر می گیریم .
یكی تعدادجلساتی كه در هفته به هر درس اختصاص می یابد و دیگری تعداد صفحه های كتاب درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم .
معمولاً وزارت آموزش و پرورش هر سال جدول ساعات درسی را برای كلیه درسها رسماً معین می كند.
مدارس نیز طبق آن جدول برنامه هفتگی درس ها را تهیه و تنظیم می كنند .
معمولا در سها طی جلسات 45دقیقه ای توسط معلمان تدریس می شود.
طرح درس روزانه طرح درس روزانه برنامه ای است مدون و سنجیده كه معلم قبل از تدریس برای یك جلسه درس تهیه می كند دلایل زیر داشتن طرح درس روزانه برای معلم را مسلم می دارد: -طرح درس روزانه موجب می شودكه معلم فعا لیتهای ضروری آموزشی را به ترتیب و یكی پس از دیگری ،در مراحل و زمانهای مشخص و به شیوه ای منطقی پیش ببرد و نتایج حاصل از آن را تدریس در مراحل بعدی آموزش مورد استفاده قرار دهد.
-احتمالاًدر مراحل اولیه تدریس ،دانشجویان و معلمان تازه كار نمی توانند تمام مراحل تدریس و جز ئیات برنامه آن را بخاطر بسپارند .
داشتن طرح درس ،این مشكل را بر طرف می سازد .
دانشجو و یا معلمی كه بدون برنامه و آمادگی قبلی به كلاس می رود ،ممكن است با نا كامی روبر شود .
- چون طرح درس طبق اصول معین تهیه می شود،موجب می گردد كه عوامل اصلی جریان تدریس در نظر گرفته شود و فراموش نگردد.