دانلود نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص

دانلود نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص,تحقیق نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص,مقاله نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص,نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 14 صفحه

نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها پیش از آنكه وارد اصل مطلب شویم می بایست تعریفی كوتاه ولی با اهمیت از مهندسی صنایع داد .
مهندسی صنایع چیست ؟
بنا به تعریف انجمن مهندسی صنایع ایالات متحده ، مهندسی صنایع مربوط به طراحی ، اصلاح وبرپایی سیستم های كلی از قبیل : مواد ، تجهیزات وانرژی می باشد .
مهندسی صنایع بردانشی خاص ومهارت در ریاضی ، فیزیك وعلوم اجتماعی با یكدیگر بااصول وروشهایی از تجزیه وتحلیل مهندسی وطراحی مشخص سیستمهای از قبل پیش بینی شده وارزیابی نتایج بدست آمده از سیستمها ترسیم میشود .
با توجه به تعریف بالا اصلاح ویا بهبودی در یك یا چند سیستم از جمله اهداف بسیار مهم مهندسی صنایع میباشد كه نتیجة حاصل از آن افزایش بهره وری وكیفیت میباشد .
بهره وری : بهره وری عبارتسن از نسبت بازده به منابع مصرف شده .
این تعریف در هر مؤسسه، هرصنعت یا بطور كلی هر سیستم اقتصادی كاربرد دارد .
محاسبه بهره وری از دیدگاه مهندسین صنایع : مهندسین صنایع با بدست آوردن زمانهای استاندارد ومقایسه آن بازمانهای واقعی انجام كاربوسیله رابطه زیر مقدار بهره وری را ارزیابی مینمایند .
BASE PRODUCTIVITY FACTOR(BPF) BPF=TOTAL ACTUAL HOURS WORKED/TOTAL STANDARD HOURS PRODUCED زمینه های بهره وری : برای دست یافتن به بیشترین افزایش در بهره وری باید همه بخشها كار كنند كه : دولتها ،كارفرمایان وكارگران را دربرمیگیرد .
دولتها می توانند شرایط مطلوب را جهت تلاش كارفرمایان وكارگران برای بالا بردن بهره وری ایجاد كنند .
برای این منظور ازجمله توجه به موارد زیر لازم است : داشتن برنامه های متعادل توسعه اقتصادی انجام اقدامات لازم برای حفظ اشتغال كوشش برای ایجاد امكانات جهت اشتغال افراد بیكار یا افرادی كه از نیروی كار آنان بطور كامل استفاده نمی شود وافرادی كه ممكن است در نتیجه بهبود بهره وری در كارخانجات جداگانه زائد تلقی شوند .
این موضوع بخصوص در كشورهای در حال توسعه كه بیكاری در آنها مسئله ای بزرگ است حائز اهمیت است .
بالابردن بهره وری كارمندان : راههای مختلفی برای بالابردن بهره وری بین مدیران وكارمندان مشاغل سخت وجود دارد.
مدیران مشاغل سخت با طبقه بندی كردن مهندسین ، تكنسینها وسایر خصوصیات وایجاد دلگرمی بین پرسنل وتشویق كارمندان ، می توانند راهی جهت بالا بردن بهره وری پیدا كنند .
كارمندان با توجه به موارد زیر می توانند انگیزه بیشتری برای افزایش بهره وری داشته باشند .
تنظیم استانداردهای زمانی از روی قاعده پس از پایان كارهای روزمره برای پرداختن اصولی به كارهای روزمره وپافشاری برای استانداردسازی كردن .
پرداخت پاداشهای سنتی به كارمندان وگروههای كوچك خاص ،تقسیم بندی برنامه های بهره وری در سراسر كارخانه(كارگاه) .
اصلاح وبهبودی كارهایی ازقبیل كیفیت_كار_عمرپروژه ها،حلقه های كنترل كیفی ،كمیته مدیریت نیروی انسانی وتهیه وتجهیز نمودن شغل ،تمام راه كارهای ذكر شده ، سیاستهایی اصولی برای حل مسائل است .
اصلاح (بهبودی)سیستم ها : اصلاح سیستماه یكی دیگر از مباحث بسیار مهم در مهندسی صنایع می باشد كه محصول آن بیشتر شدن بهره وری وبهتر شدن كیفیت می باشد كه در زیر موارد مختلف اصلاح كننده سیستم پرداخته می شود .
1