دانلود انواع الكتروموتورهای جریان مستقیم و الكتروموتورهای اونیور سال 30 ص

دانلود انواع الكتروموتورهای جریان مستقیم و الكتروموتور های اونیور سال 30 ص,تحقیق انواع الكتروموتورهای جریان مستقیم و الكتروموتور های اونیور سال 30 ص,مقاله انواع الكتروموتورهای جریان مستقیم و الكتروموتور های اونیور سال 30 ص,انواع الكتروموتورهای جریان مستقیم و الكتروموتور های اونیور سال 30 ص

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود انواع الكتروموتورهای جریان مستقیم و الكتروموتورهای اونیور سال 30 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 30 صفحه

فهرست مطالب عنوان صفحه انواع الكتروموتورهای جریان مستقیم و الكتروموتور های اونیور سال 1 الكترو موتورهای شنت یا موازی 6 الكترو موتورهای انیور سال 8 الكترو موتورهای سنكرون و اسنكرون و طرق مختلف راه اندازی آنها 9 الكترو موتورهای سنكرون 9 الكتروموتورهای آسنكرون 12 راه اندازی الكتروموتورهای آسنكرون 14 راه اندازی الكتروموتورهای آسنكرون سه فاز به صورت ستاره مثلث 14 راه اندازی الكتروموتور آسنكرون سه فاز روتور فازی به صورت قرار دادن مقاومت در مسیر روتور 15 استفاده از وسایل حفاظتی الكترو موتورها 18 دستگاههای اندازه گیری و علائم اختصاری آنها به علاوه توسعه حدو اندازه گیری ولتاژ جریان 18 فرق كنتور با وات متر 22 توسعه حدود اندازه گیری 22 در مورد ولت متر 26 انواع الكتروموتورهای جریان مستقیم و الكتروموتور های اونیور سال الكتروموتور های جریان مستقیم مانند الكتروموتور های متناوب از سه بخش اصلی تشكیل شده اند .
1-استاتور 2-آرمیچر 3-هسته برای راه اندازی موتورهای جریان مستقیم كه به آنها موتورهای جریان دائم هم می گویند لازم است كه به استاتور و آرمیچر هر دو برق جریان مستقیم را اعمال نماییم.
بر روی محور آرمیچر تعدادی تیغه های مسی قرار دارد كه به نام كلكتور معروف می باشند.
این تیغه هاكه تعداد شان متناسب با تعداد كلافهای آرمیچر می باشد به طریقی در امتدادمحور نصب شده اند كه تشكیل یك شكل استوانه ای را روی محور آرمیچر می دهند به نحوی كه تمام تیغه ها نسب به همدیگر و بدنه عایق می باشند،دنباله این تیغه ها به كلافهای سیم پیچی آرمیچر كه به صورت موجی یا خوابیده می باشند اتصال و لحیم شده اند .
كار این كلكتور جمع كردن جریان های مثبت ومنفی می باشد كه در نتیجه یكسوساز، هم می باشد.
به شكل زیر توجه نمایید.
آرمیچر قطب استاتور s ثابت N ثابت + - با توجه به شكل ملاحظه می شود كه كلكتور (محل اتصال + و+برق )كاری می كند كه همیشه جریان مثبت زیر قطب Sاستاتور و جریان منفی زیر قطب Nاستاتور قرار میگیرند و یا برعكس وبا وجود كلكتور این وضعیت ثابت می ماند،همانطور كه می دانیم كلكتور در ژنراتورها ،جریان تولید شده را كه در كلافهای آرمیچر به صورت متناوب تولید می شوند،می گیرد و به صورت یكسو به بیرون می فرستد،ولی در الكتروموتور های جریان مستقیم وظیفه كلكتور این است كه جریان مستقیمی را كه از بیرون به ذغال های آن وصل شده است از طریق تیغه های خود می گیرد و به داخل سیم پیچی آرمیچر می فرستد به نحوی كه قطبهای آرمیچر متناسب با دور آرمیچر تغییر پیدا كنند،یعنی قسمتی از آرمیچر كه زیر قطب Nاستاتور قرار دارد همیشه مثلاًS و قسمت دیگری از آرمیچر كه زیر قطب S استاتور قرار می گیرد همیشه N باشد.
(با توجه به شكل صفحه قبل) دور الكتروموتور های جریان مستقیم قابل كنترل و كم و زیاد شدن میباشد،هم از طریق مدار قطبهای استاتور و هم از طریق برق آرمیچر ،چنانچه ج