اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان

دانلود اثرات ورزش,فعالیت جسمانی,بر سلامت جسم و روان,دانلود اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم و روان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

اثرات ورزش و فعالیت جسمانی بر سلامت جسم وروان

اهداف مقاله

1- آشنایی فراگیران به اثرات مثبت جسمی و روحی روانی ورزش.

2-جدی گرفتن امر ورزش و تحرك به گونه‌ای كه افراد ورزش را جزئی ازكارهای روزانه خود بدانند.

3- تاثیر به نگرش و عملكرد فراگیران و كمك به كاهش میزان بیماری‌ها بااجرای تمرینات ورزشی.

خلاصه

ورزش و فعالیت جسمانی ، روشی برای ارتقاء سلامت و پیشگیری از بیماریهایجسمی و روانی است . افرادی كه از آمادگی و توان جسمی خوبی برخوردار هستند ، درفعالیت‌های اجتماعی و فردی موفق‌ترند. زیرا این افراد از شادابی ، انرژی و سلامتبیشتری برخوردارند. در این مقاله به اختصار به اثرات ورزش در سلامت جسم و سلامتروانی اجتماعی اشاره شده است؛ توجه به نتایج مفید ورزش در نیروهای مسلح از اهمیتخاصی برخوردار است؛ زیرا علاوه بر كاهش هزینه‌های درمانی نیروهای مسلح ، آمادگیجسمی و رزمی نتیجه اصلی و مفید ورزش خواهد بود.

مقدمه

علم پزشكی علاوه بر معاینات و تجویز داروها و اعمال جراحی كه در موردبیماری‌های مختلف انجام می‌دهد، از ورزش نیز به عنوان وسیله‌ای در جهت بهبود و سلامتی بیماران بهره می‌برد. بعضی از پزشكان در مواردی مثلكم‌خوابی ، كم كردن وزن و ضعف‌های عضلانی مثــــــل كمردرد، كسبهماهنگی‌های عصبی و عضلانی در بعضی از انواع فلج، توان‌بخشی ، نداشتن اشتها ، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی ، بی‌قراری‌ها ،افسردگی‌ها ، احساس پوچی و بسیاری دیگر از موارد ، بیمار خود را به ورزش كردن تشویقمی‌نمایند (1). در اسلام نیز به ورزش شنا ، تیراندازی ، سواركاری و حتی پیاده‌رویسفارش شده است. پیامبر اكرم (صلی‌اله علیه و آله وسلم) پیاده‌روی را بهترین درمانبرای بسیاری از بیماری‌ها معرفی می‌كنند (2). انواع ورزش را می‌توان بر حسب میزانفعالیت جسمانی و انرژی مصرفی در واحد زمان به ورزشهای سبك‌، نیمه سنگین و سنگینتقسیم كرد. به طور كلی ورزش‌های سبك اثرات مفید0ی بر جسم و روان انسان دارد كه درذیل به شرح آن می‌پردازیم.

تاثیر ورزش بر قلب و عروق

قلب یكی از اعضاء حساس و مهم بدن حیوانات و انسان است. در انسان ، هرگونه اختلالی در عملكرد قلب ، موجب اختلال در فعالیت‌های روزانه خواهد شد. یكی ازراههای مراقبت از قلب ، انجام فعالیت‌های جسمانی و ورزش‌های مناسب - به تناسب وزن وسن است. تأثیرات مثبت ورزش بر سیستم قلبی عروقی عبارتند از:

1-تقویت عضله قلب و سایر عضلات بدن.

2- تسریع در جریان خون و انتقال بهتر اكسیژن به قسمت‌های مختلف بدن.

3- پیشگیری از بروز بیماری فشار خون به دلیل كاهش كلسترول و باز شدنعروق (3).

4- به دلیل تقویت عضله قلب و افزایش قدرت انقباضی آن، تعداد ضربان قلبدر حالت استراحت در هر دقیقه كمتر شده و در مقابل ، خون با نیروی بیشتری به جریانمی‌افتد.

5- با انقباض عضلات پا در حین ورزش ، خون راحت‌تر به قلب باز می‌گرددو از بروز واریس در پاها جلوگیری می‌شــود (3).

تاثیر ورزش بر دستگاه تنفس

علاوه بر اثرات مثبت ورزش بر سیستم قلب و عروق و افزایش توانمندی عضلاتبدن ، دستگاه تنفس نیز توانایی بیشتری پیدا می‌كند. در زمان انجام فعالیت جسمانی وورزش ، مقدار مصرف اكسیژن اعضاء مختلف بدن افزایش پیدا می‌كند و حجم و سرعت جریانخون برای رساندن مواد مغذی و اكسیژن به اعضاء و بافتهای مختلف افزایش می‌یابد. درجدول «1» مقایسه مقدار جریان خون در حالت استراحت و تمرینات سنگین ورزشی را مشاهدهمی‌كنیم كه بیانگر مقدار اكسیژن مصرفی و مورد نیاز اندام‌ها‌ی بدن است (4).

مهمترین اثرات ورزش بر دستگاه تنفس عبارتند از:

1- با ورزش كیسه‌های هوایی شش‌ها بیشتر باز شده و بازدهی آن‌ها افزایشمی‌یابد.

2- افزایش حجم تنفسی در طول شبانه‌روز ، موجب دریافت اكسیژن بیشتر ورساندن آن به اندام‌های بدن می‌شود.

3- قابلیت دریافت و مصرف اكسیژن بیشتر ، موجب می‌گردد كارآیی جسمانیافزایش یافته و دیرتر خسته شویم (6).

تاثیر ورزش بر دستگاه گوارش

كاركرد صحیح دستگاه گوارش تا حدود زیادی بیانگر صحت و سلامت انسان استبه گونه‌ای كه بسیاری از متخصصین داخلی معتقدند اكثر بیماری‌های انسان مربوط بهاختلال در دستگاه گوارش می‌باشد.

اثرات مثبت ورزش بر دستگاه گوارش عبارتند از:

1- تمرینات بدنی موجب تحریك اشتها و میل به غذا می‌شود. مخصوصاً درافرادی كه دچار بی اشتهایی عصبی هستند ، این اثر بسیار مشهود است.

2- ورزش با تحریك دستگاه گوارش مانع ایجاد یبوست می‌شود (7).

تاثیر ورزش بر دستگاه حركتی

اثرات مفید ورزش بر سلامت و كاركرد بسیار خوب دستگاه عضلانی اسكلتی بركسی پوشیده نیست و اولین عضوی كه با ورزش كردن ، تغییرات مطلوبی را در آن احساسمی‌كنیم ، عضلات اندامهای حركتی است.

مهمترین اثرات مفید ورزش بر دستگاه حركتی عبارتند از:

1- عضلات بدن با انجام ورزش مناسب تقویت می‌شوند و قدرت كارآیی جسمیافزایش می‌یابد.

2-ورزش صحیح از آرتروز جلوگیری كرده موجب سلامت و استحكام مفاصل می‌شودو مقاومت مفاصل را در مقابل صدمات افزایش می‌دهد (8).

3- موجب كشش عضلات و انعطاف پذیری بیشتر بدنمی‌شود.

4- ورزش موجب استحكام استخوان‌ها شده و از پوكی آن جلوگیری می‌كند(9).

5-با تقویت عضلات ستون مهره‌ها از بروز كمر درد پیشگیری شود (8 و10).

6- همچنین ورزش از شل شدن عضلات جلوگیری كرده و ذخیره انرژی عضلات راافزایش می‌دهد (7).

تأثیر ورزش بر غدد داخلی

با تمرین‌های مناسب ورزشی ، ترشحات غدد داخلی تنظیم شده و در شرایطمختلف به مقدار لازم در بدن هورمون مورد نیاز ترشح می‌شود. در نتیجه ، ورزش تاثیراتمطلوبی بر جسم و روان انسان خواهد گذاشت (7). در بیماران دیابتی و افرادی كه مستعدبه دیابت هستند قند خون به شكل قابل توجهی كاهش می‌یابد.

تاثیر ورزش بر دستگاه عصبی

تمرینات مرتب ورزش موجب بهبود كار سیستم عصبی و هماهنگی لازم بین اعصابو عضلات خواهد شد.

مهمترین اثرات مثبت ورزش بر دستگاه عصبی عبارتند از:

1- ورزش از فشارهای روانی و ناراحتی‌های روحی می‌كاهد و راهی مناسببرای مقابله با افسردگی است.

2- ...