دانلود اصطکاک رسی سطح افقی و سطح شیبدار

تعیین نیرو و ضریب اصطکاک سطحی,اصطکاک رسی سطح افقی و سطح شیبدار,اصطکاک رسی,ضریب اصطکاک سطحی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود اصطکاک رسی سطح افقی و سطح شیبدار آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

موضوع: اصطكاك رسی سطح افقی و سطح شیبدار

هدف: تعیین نیرو و ضریب اصطكاك سطحی

گزارش كار: برای شروع ابتدا جرم هر یك از قطعات چوبی، آلومینیومی و شیشه ای و آهن را اندازه گرفته در شتاب گرانش g ضرب می كنیم تا وزن قطعه مشخص شودmg=N هر یك از قطعات فوق را به وسیله نخ، كفه وصل كرده و وزن كفه را هنگامی كه قطعه شروع به حركت كرد اندازه گرفته و نیروی اصطكاك را مشخص می كنیم . mg=fs

ضریب اصطكاك از تقسیم وزن كفه و وزنه ها بر وزن قطعه محاسبه می گردد. =mg/mg Ms