تحقیق در مورد مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 13 ص

مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 13 ص,دانلود مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 13 ص,دانلود تحقیق مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 13 ص,دانلود تحقیق در مورد مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 13 ص,مرمت و مقاوم سازی ساختمانها,دانلود مرمت و مقاوم سازی ساختمانها,دانلود تحقیق مرمت و مقاوم سازی ساختمانها,دانلود تحقیق در مورد مرمت و مقاوم سازی ساختمانها

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق در مورد مرمت و مقاوم سازی ساختمانها 13 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد

مقدمه :

در عملیات مرمت و مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی ، آجری و سنگی ، از روشهای متعددی استفاده می شود ساختمانهای بنایی از جمله سیستمهای دیواری جمال بوده وخسارات لرزه ای یكی از طریق زیر به آنها وارد می شود :

الف ) عدم استحكام و طبیعت كافی ودیافراگم های سقف و كف

ب) عدم وجود شناژعل و كمربند ها یا نیروی كششی بتنی مسلح

ج ) عدم وجود تیرهای كشش بین دیوارهای خارجی سیستم های سقف و كف كه دراین صورت دیوار تحت زاویه 90 درجه نسبت به صفحه اش فرو می ریزد همچنین عدم استحكام كافی وناپایداری دیوار ، در مورد سازه های با مصالح سنگی ممكن است به خاطر عدم اتصال كافی درتقاطع دیوارها ، ناپایداری به وجود آید .

اقدامات اضطراری ممكن است شامل آماده نمودن تكیه گاههای تا غرو هماریهای دیواری عرضی جهت جلوگیری از ریزش دیواری لازم باشد تكیه گاههای موقتی ممكن است برای بالكن ها یا كتیبه هایی كه به دیوار آسیب دیده متصل شده باشند در محلی كه دیوار ما لا بنده شده وبه عنوان موازنه عمل می كند مورد نیاز باشند .

به طور كلی طرحهای مقاوم سازی ساختمانهای با مصالح بنایی باید استحكام

واتصال دیافراگمهای سقف و كت به دیوارها را فراهم ساخته تا در برابر زمین لرزه مقاومت نمایند . در تكامل این روش ها مهندسین در صورت وجود ضعف آشكار در كل سازه نه تنها باید قسمتهای آسیب دیده را تقویت نمایند بلكه دیافراگمهای سقف و كف را درصورت نیاز باید تقویت نمایند ویا ممكن است شناژهای جدیدی اضافه كرده ویا در صورت نیاز مقاطع آسیب دیده در زلزله تخریب و باز سازی شوند .

توجه در پایان گذارش شكلهایی كه شماره های آنها در متن ذكر شده است ضمیمه شده اند .