دانلود پاورپوینت با موضوع نشست زمین

دانلود پاورپوینت,نشست زمین,دانلود پاورپوینت با موضوع نشست زمین,حفاظت آب و خاک,مستند سازی,منابع طبیعی,مدیریت منابع آبی ,حجم ذخایر آبی ,منابع آب زیرزمین ,زیست محیطی ,خشک شدن منابع ,تغییر کیفیت آب زیرزمینی,ایجاد درز و شکاف در سطح زمین,اکوسیستم منطقه

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود پاورپوینت با موضوع نشست زمین آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

بخشی از پاور پوینت

مدیریت منابع آبی مستلزم ارزیابی دقیق حجم ذخایر آبی و میزان دسترسی به آن در هر منطقه و شناخت فرآیندهای محیطی حاکم بر این منابع است. در دهه های اخیر وجود فناوریهای جدید و افزایش تقاضا، اضافه برداشت از منابع آب زیرزمین ایجاد معضلات فراوان زیست محیطی را در پی داشته است پمپاژ بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی پیامدهای زیست محیطی همچون تغییر کیفیت آب زیرزمینی، خشک شدن منابع برداشت آب(چاهها، چشمه ها و قنوات)، نشست زمین وایجاد درز و شکاف در سطح زمین و به خطر افتادن اکوسیستم منطقه را بدنبال داشته است.

•این موضوع حاکی از آن است که اقدامات مدیریتی که تاکنون انجام شده کافی نبوده و ادامه روند کنونی تخلیه آبخوانها، علاوه بر تشدید اثرات نامطلوب زیست محیطی، سبب بروز مشکلات و اختلال های اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. در این پژوهش راهکارهای مختلف برون رفت از مشکلات پیش رو مورد بررسی قرار گرفته و مهمترین راهکارهای قابل اجرا معرفی شده اند.

•ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻬﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺑﻲ ﺭﻭﻳﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺍﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ و ﻣﺘﺮﺍﮐم ﺷﺪﻥ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺍﻓﺖ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯمینی ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻫﻴﺪﺭﻭﺍﺳﺘﺎﺗیک سفره شده و بخش جامد یا ساختمان ﺳﻔﺮﻩ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﺩهد و ﺑﺎعث ﻓﺸﺮﺩﻩ ﺷﺪﻥ ﺫﺭﺍﺕ و ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺫﺭه ای ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺫﺭﺍﺕ ﺳﻴﻠﺖ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻲ گردد. • ﭘﺪﻳﺪﻩ نشست زمین ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ خروﺝ ﺳﻴﺎﻝ ﺭﺥ ﻧﻤﻲ دهد بلکه در ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺸﺴﺖ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺩﻩ ﻣﺘﺮ ﺍﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب 1تا 50 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻭ ﺗﺮﺍﮐﻢ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻻﻳﻪ ﻫﺎ، ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ، ﺩﺭجه و نوع استرس بستگی دارد.

و...