دانلود تحقیق اثر الکترونیک عمومی

دانلود مقاله و تحقیق,اثر الکترونیک عمومی,تست دیود با اهتر عقربه ای,تست دیود توسط اهم متر دیجیتالی,دیود زند,آرایش کلکتور مشترک C C,بررسی مدار زوج دارلیتگون,مدار تقویت كننده پوش پول,بررسی مدار رگولاتور با ترانزیستور,بررسی نقش ترانزیستور از نظر سئوئیچینگ

مشخصات فایل مورد نظر در مورد دانلود تحقیق اثر الکترونیک عمومی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

اثر الكترونیك عمومی:

منبع تغذبه دوبل: منبع تغذیه 3 و لوحه دارد كه یكی از آن ها برای تنظیم مقدار ولتاژ است كه می توانیم ولتاژ را از 3 الی 30 ولت تنظیم كنیم.

Fin= برای تنظیمات دقیق ولتاژ است. كه برای تنظیم به صورت 1/0 است.

ولوم جریان: كه برای تعیین جریان دهی است برای بدست آوردن جریان 5/0 آمپر باید ابتدا مدار را وصل كنیم بعد با ولوم كنترل جریان خروجی جریان را تنظیم كرد.

دكمه های قسمت پایین منبع تغذیه:

Stand by: برای نیمه روشن ساختن دستگاه. برای قطع كردن لحظه های دستگاه از دكمه stand by استفاده می كنیم.

Flot: (شناور): هر منبع تغذیه به صورت مجزا از هر منبع عمل می كند.

SER: دو منبع ولتاژ را با هم سرای می كند برای اینكه هر دو منبع سری شود از این دكمه استفاده می شود. معمولا دو پایه كنار زمین و دو پایه + و – وسظ به عنوان پایه های + و – استفاده می كنیم و ممكن است در برخی از دستگاه ها برعكس شود.

PAR: به محض اینكه دكمه PAR را بزنیم هر دو منبع یك ولتاژ دارند یعنی دارای ولتاژ مساوی می شوندو موازی می شوند.

Track: ولتاژ منبع اول را به ولتاژ منبع دوم وابسته می كند. فقط تنظیم ولتاژ به هم وابسته و در خروجی جدا هستند از هم ولی در PAR هر دو منبع یكی می شود.

دستگاه سیگنال ژنراتور: فرق فانكشن ژنرتور با سیگنال ژنراتور در این است كه در فانكشن ژنراتور انواع شكل موج ها و سیگنال های مختلف را به ما می دهد ولی در سیگنال ژنراتور فقط موج sin به ما می دهد

مفانكشن ژنراتور: برای تنظیم فركانس مثلا فركانس 100 هرتز می خواهیم می گذاریم روی 100 و بعد با ولوم تنظیم می كنیم.

ولوم Level: با استفاده از Level می توانیم دامنه سیگنال خروجی را كم و زیاد كنیم.

عدد Tim/Div * تعداد خانه های اشغال شده توسط سیگنال= T= زمنا تناوب

volt Div * عدد تعداد خانه های عمودی = Vmax

f= 1/T

آزمایش شماره 1 «كارگاه الكترونیك عمومی»

منبع تغذیه:

در جهت عمودی به دو قسمت تقسیم شده است كه دو قسمت اول دو تا تغذیه جداگانه هر كدام به اندازه 30 ولت می باشد كه هر كدام 3 ولوم دارند كه ولوم اول از سمت چپ برای تغذیه A كه مقدار ولتاژ از 0 تا 30 تنظیم می كند تا در خروجی داشته باشیم ولوم دوم به نام Fine كه برای تنظیم دقیق و كسری دستگاه به كار می رود و ولوم سوم برای تنظیم جریان دهی خروجی به كار می رود. و سه ولومم دیگر همانند 3 لوم بالا برای تغریه دومی است. دو قسمت پایین ما فیش های خروجی و كلید روشن و خاموش كردن دستگاه به علاوه شش دكمه دیگر داریم كه به اختصار توضیح داده می شوند.

آخرین ولوم های سمت راست و چپ به نام stand by (A B) برای غیر فعال كردن دستگاه برای چند لحظه به كار می رود كه اگر، می خواهیم كاری روی دستگاه انجام دهیم نیاز به قطع كلی دستگاه نباشد.

ولوم Flot: حالت عادی یا شناور در دستگاه كه پایین بودن یا نبودن آن زیاد مهم نیست.

ولوم SER: برای آنكه با ولتاژ خروجی را افزایش دهیم لازم است كه دو منبع با هم به صورت سری قرار بگیرند كه حالت سری كردن دستگاه را این كلید بر عهده دارد.

PAR ولوم: اگر بخواهیم جریان خروجی را افزایش دهیم باید دو منبع را با هم موازی كنیم كه این را با این دكمه می توان انجام داد كه در این حالت چون ولتاژ باید ثابت باشد یك از منابع وابسته به منبع دیگر می شود.

Track: وابسته كردن یكی از دو دستگاه بر هم البته در این حالت جریان خروجی تغییر نمی كند (برخلاف PAR)

نكته: دستگاه سیگنال ژنراتور فقط موج سینوسی تولید می كند ولی پاتشنی ژنراتور موج های مختلفی را به وجود می آورد.

آزمایش:

الف) برای تغییر شدت نور جمجعه از ولوم INTEN استفاده می كنیم.

ب) برای تبدیل كردن خط روی حسنه به نقطه باید ولوم TiMDiv در بیشترین مقدار خود از سمت راست قرار دهیم چون هرچه زمان تناوب كمتر شود فركانس بیشتر می شود كه باعث می شود ما خط وسط را به صورت نقطه ببینیم البته این كار را با كلید x-y هم می توان انجام داد.

ج) برای تنظیم شدت نور از ولوم Focus استفاده می كنیم.

د) برای تنظیم كردن یم روی صفحه آن را روی حالت GND گذاشته و یا ولوم PAVER آن را انجام می دهیم

هـ) با چرخاندن و لوحه VOLT/DIV از بیشتر به كمتر مشاهده می شود كه ضخامت بیم افزایش یافته پر رنگ تر می شود. و با تغییر دادن V/cimیم در حالت عمودی اندكی جا به جا می شود.

د) هرچه لوحه Tim/Div را از بیشتر به كمتر انتقل دهیم باعث می شود كه بنی خط فاصله بیفتد كه این فاصله های t ثانی بر اثر f=1/t صورت می گیرد یعنی هرچه T را كاهش دهیم F افزایش پیدا می كند و در انتها نیزها می توانیم خط را به صورت یك نقطه در صحنه مشاهده می كنیم.

ز) Ext.triy به معنای روشن كردن از خارج می باشد و بر ای اینكه ما بتوانیم از بیرون یك سیگنال به ورودی مدار مقایسه كننده اسیلوسكوپ اعمال كنیم نیاز به یك ترمینال ورودی داریم این ترمینال Ext Tring نام دارد.