مقاله نقش خانواده در تربیت کودکان

مقاله نقش خانواده در تربیت کودکان

مشخصات فایل مورد نظر در مورد مقاله نقش خانواده در تربیت کودکان آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مقدمه :.. 3

فصل اول.. 4

بخش اول : والدین به عنوان عاملان وراثت و محیط 4

بخش دوم : اهمیت خانواده و تاثیر فوق العاده آن 6

بخش سوم : خانواده و مسئولیت آن در قبال کودک.. 9

بخش چهارم:.. 12

حقوق کودکان از نظر اسلام.. 12

بخش پنجم:نخستین وظایف والدین.. 16

بخش ششم : وظایف اصلی والدین در تربیت کودک.. 18

فصل دوم :.. 25

بخش اول :وظایف والدین در جنبه معنوی و روانی.. 25

بخش دوم : پرورش اخلاقی کودکان.. 30

بخش سوم : پرورش عاطفه کودکان در بعد جنسی.. 37

بخش چهارم :پرورش عاطفی کودکان.. 40

بخش پنجم: پرورش اجتماعی کودکان.. 44