تحقیق با موضوع آزمایشگاه مدارهای منطقی

تحقیق با موضوع آزمایشگاه مدارهای منطقی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد تحقیق با موضوع آزمایشگاه مدارهای منطقی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات:

19صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

) چنانچه دستگاه سالم است. توسط چند تكه سیم بطور مستقیم وضعیت سوئیچ هایS0 تا S7 را روی LEDهای L0تا L7 امتحان كنید و تحقیق كنید آیا كلیه سوئیچ ها و LED ها درست كار می كنند.2) رنگ قرمز نشان دهنده چه حالتی از سوئیچ ها و چه حالت منطقی می باشد ؟3)رنگ سبز LED نشان دهنده چه وضعیت دیجیتالی ( منطقی ) می باشد ؟4)چنانچه سوئیچ ها در حالت وسط قرار بگیرند LED ها چه حالتی دارند ؟5) منبع تغذیه 5 ولت را روی BOX پیدا نموده و ترمینال قرمز(5 ولت) را توسط یك سیم به یكی ازLED ها وصل كنید . نورLED چه رنگی می باشد ؟ پس بنابراین 5 ولت نشان دهنده چه عددی در سیستمهای دیجیتالی می باشد ؟6)توسط یك سیم ترمینال منفی ( مشكی ) منبع تغذیه 5 ولت را به یك LED وصل كنید، چه چیزی را از نظر منطقی مشاهده می كنید ؟7) می خواهیم شكل موج زیر را توسط LEDها مشاهده كنیم ، فانكشن ژنراتور را طوری تنظیم كنید كه بتوانید شكل موج زیر را در خروجی ایجاد كنید . سپس توسط یك تكه سیم خروجی آن را به یك LED وصل كنید .

) چنانچه دستگاه سالم است. توسط چند تكه سیم بطور مستقیم وضعیت سوئیچ هایS0 تا S7 را روی LEDهای L0تا L7 امتحان كنید و تحقیق كنید آیا كلیه سوئیچ ها و LED ها درست كار می كنند.2) رنگ قرمز نشان دهنده چه حالتی از سوئیچ ها و چه حالت منطقی می باشد ؟3)رنگ سبز LED نشان دهنده چه وضعیت دیجیتالی ( منطقی ) می باشد ؟4)چنانچه سوئیچ ها در حالت وسط قرار بگیرند LED ها چه حالتی دارند ؟
5) منبع تغذیه 5 ولت را روی BOX پیدا نموده و ترمینال قرمز(5 ولت) را توسط یك سیم به یكی ازLED ها وصل كنید . نورLED چه رنگی می باشد ؟ پس بنابراین 5 ولت نشان دهنده چه عددی در سیستمهای دیجیتالی می باشد ؟
6)توسط یك سیم ترمینال منفی ( مشكی ) منبع تغذیه 5 ولت را به یك LED وصل كنید، چه چیزی را از نظر منطقی مشاهده می كنید ؟
7) می خواهیم شكل موج زیر را توسط LEDها مشاهده كنیم ، فانكشن ژنراتور را طوری تنظیم كنید كه بتوانید شكل موج زیر را در خروجی ایجاد كنید . سپس توسط یك تكه سیم خروجی آن را به یك LED وصل كنید .

فهرست برخی ازمطالب:

( آزمایش اول )

آشنایی با" Bread box "

( آزمایش دوم )

" آشنایی با مقاومتها – خازنها – دیودها – LED ها "

( آزمایش سوم )

" آشنایی با آی سی های TTL و CMOS و 7.Segها "

( آزمایش چهارم )

"بررسی گیتهای دیجیتال و ساخت مدارات منطقی با استفاده از گیتهای دیجیتال"

( آزمایش پنجم )

" کدها و چگونگی تبدیل کردن کدی به کد دیگر "