پاورپوینت مبحث بیست ویکم (21) مقررات ملی ساختمان - پدافند غیر عامل در 85 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و نمودارها و جداول مربوطه

پاورپوینت مبحث بیست ویکم 21 مقررات ملی ساختمان پدافند غیر عامل,تعریف دفاع غیرعامل ,انواع تهدیدات و فلوچارت ,سطوح عملکرد ساختمان‌ها,درجه اهمیت ساخت

مشخصات فایل مورد نظر در مورد پاورپوینت مبحث بیست ویکم (21) مقررات ملی ساختمان - پدافند غیر عامل در 85 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و نمودارها و جداول مربوطه آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در این پروژهپاورپوینت مبحث بیست ویکم (21 ) مقررات ملی ساختمان - پدافند غیر عامل در 85 اسلاید به طور کامل و جامع همراه با تصاویر و نمودارها و جداول مربوطهطبق شرح زیر بیان شده است:

1-فصل اول : كلیات و تعاریف

2-تعریف دفاع غیرعامل

3- انواع تهدیدات و فلوچارت

4- اهداف

5- دامنه كاربرد

6-سطوح عملکرد ساختمان‌ها

7-درجه اهمیت ساختمان

8- جدولپنج گروه اهمیتی ساختمان ها به همراه مثال

9-پهنه‌بندی خطر

10- شهرهای کشور براساس جمعیت به 5 دسته زیر تقسیم می‌شوند:

11- جدول مقیاس ساختمان ها در شهرهای مختلف

12- جدول سطح خطر انفجار

13- جدولنحوه عملکرد ساختمان‌ها در برابر سطوح مختلف بار انفجار برحسب درجه اهمیت ساختمان و پهنه‌بندی خطر

14-فصل دوم : ملاحظات معماری و فلوچارت مربوطه

15-ملاحظات برنامه ریزی و طراحی سایت :

16- مهمترین اهداف برنامه ریزی سایت بر اساس اصول پدافند غیر عامل عبارت است از:

17- فلوچارت •ملاحظات برنامه ریزی و طراحی سایت

18-جانمایی ساختمان:

19- استفاده از اختلاف سطح جهت محافظت در برابر انفجار

20-فضاهای باز :

21-ورودی های مجموعه : و فلوچارت مربوطه

22-مسیر های دسترسی :

23-جان پناه ها و دیوارهای محافظ:

24-طراحی پله و رمپ در محوطه :

25-مصالح سطوح كف معابر:

26-جوی های آب:

27- •طراحی معماری و فلوچارت مربوطه

28-طراحی حجم ساختمان :

29-نماهای جانبی و جداره خارجی ساختمان :

30-روابط فضاهای امن و ناامن ساختمان:

31-مسیرهای حركت داخلی :

32-بازشوهای خارجی و پنجره ها:

33-طراحی قاب و مهاربندی پنجره :

34-طراحی دیوار باربر قائم:

35-بازشوهای دیگر:

36-تیغه بندی و عناصر غیرسازه ای :

37-آسانسور :

38- •ملاحظات طراحی فضاهای امن و فلوچارت مربوطه

39-تعریف فضای امن :

40- قابلیت های فضای امن :

41-ضوابط مكان یابی فضای امن :

42- شكل پلان:

43-ملاحظات روان شناختی :

44- مصالح و اعضای داخلی فضاهای امن :

45- الزامات طراحی فضای امن : و جدول مربوطه

46- •ملاحظات طراحی پناهگاه وفلوچارت مربوطه

47-تعیین مكان پناهگاه های خصوصی:

48-فضای داخلی پناهگاه :

50-نحوه تقسیم بندی فضاهای داخلی پناهگاه :

51-عایق كاری :

52-استتار:

53-توصیه ها :

54-الزامات طراحی فضای امن و پناهگاه : و جدول مربوطه