بررسی تجارت بین المللی و محیط زیست

بررسی تجارت بین المللی و محیط زیست,دانلود,پروژه,محیط زیست,بین المللی

مشخصات فایل مورد نظر در مورد بررسی تجارت بین المللی و محیط زیست آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

چکیده:

بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فكر افتاده است كه نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی كه در آن زندگی می كند ادامه دهد. قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی كارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و ... ابعاد بحران زیست محیطی كه انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است كه آدمیان احساس می كنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و كارخانه ها چاره ای ندارند جز اینكه دست به دامان قضات و محاكم بشوند.

این کار تحقیقی با موضوع تجارت بین الملل و محیط زیست انجام شده است و سعی شده است است مبانی حقوقی محیط زیست و مسائل مربوط به تجارت بیان شود.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

روش تحقیق3

سابقه تحقیق3

اهمیت و ضرورت تحقیق6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:بیان کلیات8

گفتار اول:تاریخچه8

گفتار دوم :اهداف حقوق بین‏الملل محیط زیست11

گفتار سوم :اهداف تجارت آزاد12

گفتار چهارم :نگرانیها و تدابیر حامیان محیط زیست‏ و استدلالهای طرفداران تجارت آزاد14

مبحث دوم :توسعهء پایدار و برنامه های آن17

گفتار اول :مقررات گات دربارهء محجیط زیست19

بند اول :ممنوعیت‏های صادراتی20

بند دوم :ممنوعیتهای واردات و صادرات21

فصل دوم :

بررسی موازین بین المللی در مورد محیط زیست و بررسی آن

مبحث اول :حقوق بشر در چارچوب محیط زیست 25

گفتار اول :نیاز مبرم به ایجاد موازنهء سازواره‏ میان انسان و طبیعت26

گفتار دوم :حقوق محیط زیست و ایجاد توزان در امنیّت بین المللی27

گفتار سوم :حقوق محیط زیست و نسل جدید حقوق بشر30

گفتار چهارم :اصول بنیادی حقوق محیط زیست‏ بین الملل33

مبحث دوم :حقوق محیط زیست بین المللی و مسئولیّت دولتها41

گفتار اول :حقوق محیط زیست و قواعد عرفی‏ حقوق بین الملل42

گفتار دوم :انرژی،محیط زیست تلفیقی از نیاز اجتماعی و سیاست تجارت بین المللی44

بند اول :تحولات تاریخی و کیفیت‏ زندگی بشر45

بند دوم :رشد جمعیت و مصرف انرژی46

بند سوم :دورنمای سناریوی‏ چهانی انرژی47

نتیجه گیری49

منابع و مراجع51