ترجمه مقاله پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی

برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) ,موفقیت ERP,مشخصاتعامل‌های سازمانی,شبکه عصبی مصنوعی (ANN),سیستم خبره

مشخصات فایل مورد نظر در مورد ترجمه مقاله پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

پیش‌بینی موفقیت ERP: یک رهیافت شبکه عصبی مصنوعی

چکیده

به سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) بعنوان نمونه‌ای از سیستم‌های اطلاعات جدید اشاره شده است. با اینحال، دست یافتن به سطح مناسبی از موفقیت ERP متکی به عامل‌های گوناگونی است که این عوامل به یک محیط سازمانی یا تحقیق‌ای وابسته هستند. در این مقاله، درمورد ایده پیش‌بینی موفقیت پیش از پیاده‌سازی ERP براساس مشخصات سازمانی، بحث شده است. همچنانکه با نیاز به ایجاد انتظارات از سازمان‌های ERP، یک سیستم خبره با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) برای بیان روابط بین برخی از عوامل سازمانی و موفقیت ERP توسعه داده شد. نقش سیستم خبره در آماده سازی برای به دست آوردن اطلاعات از شرکت های جدید که مایل به پیاده سازیERP هستند، و برای پیش بینی سطح محتمل موفقیت سیستم، است. برای این منظور، عامل‌های مشخصات سازمانی به رسمیت شناخته شده و مدل ANN توسعه داده شده است. سپس، با 171 داده بررسی شده به دست آمده از شرکت‌های خاور میانه که ERP را تجربه کرده‌اند اعتباردهی می‌شوند. سیستم خبره آموزش دیده، با ضریب همبستگی متوسط ​​0.744پیش‌بینی می‌کند که نسبتاً بالا است و این ایده وابستگی موفقیت ERP به مشخصات سازمانی را حمایت می کند. علاوه بر این، نرخ طبقه بندی صحیح مجموع 0.685 نشان می دهد قدرت پیش بینی خوب است، که می تواند به پیش بینی موفقیت ERP شرکت‌ها قبل از پیاده سازی سیستم کمک نماید.

کلیدواژه‌ها:

برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP) ؛ موفقیت ERP؛ مشخصات/عامل‌های سازمانی؛ شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ؛ سیستم خبره